Kariera

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy i jaka jest skala tego zjawiska w Polsce? Raport Antal Attrition

Attrition, czyli zjawisko odpływu pracowników z organizacji, którzy zadecydowali o odejściu z firmy, jest problemem dla 73% badanych firm – wynika z raportu Antal Attrition. Jest to wyzwanie dla działów HR, a w rozwiązaniu mogą pomóc zaawansowane, odpowiednio dobrane strategie employer brandingowe.

Firma rekrutacyjna Antal po raz pierwszy przeprowadziła badanie, którego celem było sprawdzenie skali zjawiska attrition w firmach z sektora SSC, BPO i ITO, działających w Polsce. Wskaźnik attrition pokazuje, jaka w danej firmie była liczbapracowników, którzy zrezygnowali z pracy.

Skala zjawiska attrition w Polsce

Najwięcej badanych (28%) wskazało, że skala attrition w ich firmie była na poziomie 11%-15%. Co piąty respondent (20%) twierdzi, że zjawisko to wynosi 6%-10%, 16%-20% oraz powyżej 20%. Zdaniem 12% ankietowanych skala tego zjawiska nie przekroczyła w ich organizacji 5%.

„Skala attrition w sektorze SSC, BPO oraz ITO w Polsce jest wysoka. Jest to główne wyzwanie, jakiemu w kolejnych latach będą stawiały czoła działy HR. W rozwiązaniu mogą pomóc zaawansowane strategie employer brandingowe, wprowadzane już na etapie selekcji kandydatów.” – twierdzi Agnieszka Dzierań, Branch Managerbiura Antal w Gdańsku.

Przyglądając się skali zjawiska attrition w zależności od czasu działania firmy na polskim rynku okazuje się, że najwyższy wskaźnik (ponad 20%) występuje w firmach, które na rynku polskim istnieją od 6 do 10 lat oraz w tych działających nie krócej niż rok, ale nie dłużej niż 3 lata – wynika z odpowiedzi ankietowanych. W niemal połowie organizacji (46%) istniejących powyżej 10 lat wskaźnik attrition wynosi do 10%.

Skala zjawiska attrition a staż pracowników w firmie

Z odpowiedzi respondentów wynika, że najwyższy wskaźnik attrition występuje wśród pracowników, którzypracują w firmie minimum rok, ale nie więcej niż 3 lata. Jest to sygnał, iż działy HR powinny zwrócić większa uwagę na dobór narzędzi rekrutacyjnych oraz odpowiednie dopasowanie kandydatów z konkretnymi kompetencjami, do danych stanowisk. 22% ankietowanych zadeklarowało, iż skala omawianego zjawiska w ich organizacjach plasuje się na poziomie powyżej 20%. Wskaźnik ten znacząco spada wśród pracowników, którzy pracują w danej firmie powyżej 3 lat – wynosi do 10%.

Pracownicy pracujący w firmie:


„Największy wskaźnik attrition dotyczy pierwszych trzech lat stażu pracy w firmie. Często związane jest to z rozbieżnością zewnętrznego wizerunku pracodawcy, a rzeczywistą sytuacją w pracy, która jest niespójna z komunikacją rekrutacyjną. Przyczyną odejść pracowników z firmy bywa też niewłaściwa selekcja kandydatów wprocesie rekrutacyjnym.

Odpowiednie profilowanie kandydatów, spójne z zakresem obowiązków i kompetencjami może uchronić pracodawcę przed wysokim wskaźnikiem attrition. Błędem może być zatrudnienie osoby zorientowanej na szybki rozwój do obsługi prostych procesów np. finansowo-księgowych.” – mówi Przemysław Broniszewski, Employer Branding Manger, Antal.


Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?