Kariera

Ostatni dzień na zmianę informacji o warunkach zatrudnienia

Dokładnie miesiąc temu zmieniły się zasady zatrudniania na podstawie umów terminowych, a dziś, czyli dokładnie miesiąc później, mija ostateczny termin na zmianę informacji o warunkach zatrudnienia pracowników, których zatrudniliśmy na czas określony, jeśli w informacji takiej bezpośrednio odwołaliśmy się do Kodeksu pracy.

Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy, od 22 lutego 2016 r. zatrudnianie osoby na podstawie jednej umowy lub kilku umów o pracę na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Wydłużył się również czas okresu wypowiedzenia przy takich umowach.

Nowy okres wypowiedzenia

Do 22 lutego br. umowa na czas określony podlegała wypowiedzeniu, jeśli była podpisana na dłużej niż 6 miesięcy oraz była w niej mowa o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia. Od tamtej pory okresy wypowiedzenia przy umowach o pracę na czas określony zależą od stażu pracy u danego pracodawcy, czyli ustala się je na takich samych warunkach, jak przy umowach na czas nieokreślony. Zatem okres wypowiedzenia etatowcaczasowego wynosi:
2 tygodnie przy zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
1 miesiąc przy zatrudnieniu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3 miesiące przy zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 lat.

Właśnie te zmiany muszą zostać zawarte w informacjach o warunkach zatrudnienia dołączanych do umów pracowników czasowych.

Nie wszystkim czasowym pracownikom

Pracodawcy zatrudniający na powyższych zasadach najpóźniej do dzisiaj muszą zmienić swoim czasowym etatowcom informację o warunkach zatrudnienia. Dotyczy to jednak tych przypadków, gdzie w umowie lub informacji dołączanej do umowy pracodawca określił termin wypowiedzenia poprzez wskazanie przepisów Kodeksu, a dokładniej, odwołał się do uchylonego art. 33 Kodeksu w następujący sposób: „Długość okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy”.

Zatem, jeśli przykładowo w umowie Kowalskiego na czas określony do marca 2017 r. było zapisane, że „okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie”, jako pracodawca nie musimy teraz zmieniać tej informacji. Taka konieczność pojawi się najpóźniej 20 sierpnia 2016 r., bowiem tego dnia upłynie 6 miesięcy od 22 lutego 2016 r, przez które Kowalskiego będzie obowiązywał 2-tygodniowy okres wypowiedzenia zgodnie z nowymi zasadami jego określania. Od 21 sierpnia 2016 r. staż Kowalskiego przekroczy 6 miesięcy, co oznacza, że będzie mu przysługiwać miesięczny okres wypowiedzenia.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com