Reklamy
Kariera

Czy równowaga pomiędzy życiem a pracą jest ważna?

75% użytkowników portalu Praca.pl uważa, że satysfakcja i sukces zawodowy są możliwe przy zachowaniu równowagi pomiędzy życiemprywatnym a pracą. Czy na naszym rynku pracy jest to możliwe?

12 sierpnia obchodzimy Dzień Pracoholików. Na świecie Polacy postrzegani są jako bardzo zaangażowani i oddani pracownicy. I to z pewnością dobre i pożądane przez pracodawców cechy. Jednak droga od rzetelnego wykonywania obowiązków do pracoholizmu nie jest wcale daleka. Warto przyjrzeć się sobie – czy potrafimy oddzielić pracę od życia osobistego? Czy po pracy skupiamy się na sobie, rodzinie, znajomych? Czy mamy pasje? Analiza osobistego podejścia do pracy to jedno. Zaraz po niej nasuwa się jednak pytanie jakie warunki oferuje nam rynek pracy. Aż 85% twierdzi, że pracodawcy wymagają tak dużego zaangażowania w pracę, że czasu na życie prywatne zostaje bardzo niewiele.

Pozostałe 15% badanych uważa, że na rynku coraz bardziej widoczny jest trend work-life balance. Eksperciportalu Praca.pl podkreślają, że pracodawcy, mając świadomość rynku pracownika, oferują coraz lepsze warunki zatrudnienia, dbając też o pozapłacowe czynniki motywujące. Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę pojawia się informacja o przestrzeganiu zasad równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Z naszych badań wynika, że ponad 58% użytkowników Praca.pl nie lubi swojej pracy, z czego 2/3 szuka nowych możliwości. – mówi Michał Filipkiewicz, ekspert rynku pracy portalu Praca.pl – Patrząc na obecną sytuacją na rynku pracy, czyli rosnącą liczbę ogłoszeń o pracę oraz rekordowo niskie bezrobocie, teraz jest dobry moment na zmianę pracy.

Praca.pl

Reklamy