Reklamy
Kariera

Z jakich województw pochodziło najwięcej ofert pracy w 2015? Raport Pracuj.pl

Jak wynika z analizy Pracuj.pl, optymistyczne dane napływające z rynku pracy potwierdzają także dane z poszczególnych województw. W 2015 r. w każdym z województw odnotowano wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy, największe w województwie małopolskim (20% rok do roku) mazowieckim (17%) i dolnośląskim (16%).

Pod kątem opublikowanej liczby ofert pracy niezmiennie liderem pozostaje województwo mazowieckie, z którego pochodzi ponad jedna piątą wszystkich opublikowanych na portalu Pracuj.pl ogłoszeń. W pierwszej piątce województw z największą liczbą ofert pracy znalazło się także województwo dolnośląskie, małopolskie, śląskie oraz wielkopolskie.

Województwo mazowieckie – niezmiennie liderem

W 2015 roku na portalu Pracuj.pl pracodawcy z województwa mazowieckiego opublikowali 97 346 ofert pracy, to w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 17%. Branże, które zgłosiły największe zapotrzebowania napracowników w tym województwie to: handel i sprzedaż (18 633 ofert pracy), bankowość/ finanse/ ubezpieczenia (15 406 ofert pracy) oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (10 522 oferty pracy). Największy, bo ponad dwudziestoprocentowy, wzrost liczby ogłoszeń o pracę odnotowano natomiast z branży budownictwo i nieruchomości.

Tradycyjnie najwięcej ofert pracy skierowanych było do specjalistów handlu i sprzedaży, ekspertów z obszaru IT i specjalistów ds. finansów. Znaczący, bo niemal o jedną piątą, wzrost zapotrzebowania na pracowników HR w województwie mazowieckim potwierdza pozytywną tendencję rynkową – pracodawcy chętniej zatrudniają, dlatego potrzebują także ekspertów wspierających procesy rekrutacji oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Województwo dolnośląskie – z planem na rozwój

Na portalu Pracuj.pl w 2015 r. pracodawcy z województwa dolnośląskiego opublikowali 44 514 ogłoszeń o pracę. To wzrost o 16% w porównaniu rok do roku. Pod względem liczby ogłoszeń prym wiodły trzy branże: handel i sprzedaż, bankowość/ finanse/ ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Istotny wzrost liczby ofert pracy, w porównaniu do 2014 r., odnotowała branża budownictwo i nieruchomości, gdzie liczba ogłoszeń wzrosła o 24%. Znaczące wzrosty zaobserwowano także w przypadku takich branż jak przemysł ciężki (o 13%) oraz IT (o 12%).

W województwie dolnośląskim poszukiwano głównie specjalistów handlu i sprzedaży, osób zajmujących sięfinansami (wzrost o 19%), a także zgłoszono największe, zaraz po województwie mazowieckim, zapotrzebowanie na pracowników IT (18% więcej ofert pracy rok do roku). O ponad 17% wzrosło zapotrzebowanie na ekspertów HR.

Województwo śląskie – przemysłowe zagłębie

Pracodawcy z województwa śląskiego opublikowali w ubiegłym roku na Pracuj.pl 38 173 ofert pracy. To wzrost o 11% w porównaniu z rokiem 2014. Trzy najaktywniejsze branże, biorąc pod uwagę liczbę opublikowanych ogłoszeń o pracę, to: handel i sprzedaż, przemysł ciężki oraz bankowość/ finanse/ ubezpieczenia. Największy wzrost zapotrzebowania na pracowników zanotowano w przemyśle lekkim i wyniósł on 14%. Istotne wzrosty zaobserwowano także w branży transport i logistyka (o 11%) oraz w przemyśle ciężkim (blisko 11%).

Najwięcej ofert pracy skierowano do specjalistów handlu i sprzedaży, na drugim miejscu uplasowała się specjalizacja obsługa klienta. Trzecie miejsce należy do inżynierów, zapotrzebowanie na nich wzrosło o 12% rok do roku. Pod względem wzrostów liczby ofert pracy rok 2015 należał do specjalistów produkcji, dla którychdedykowane było 31% więcej ofert pracy niż przed rokiem; spory, bo wynoszący 17%, wzrost ofert pracy zanotowano dla specjalistów od logistyki. Tak jak w całej Polsce, także w tym regionie, rosło zapotrzebowanie na specjalistów HR (22%) i IT (wzrost o blisko 14%).

Pracuj.pl

Reklamy