Reklamy
Know How

Budowa wizerunku sieci franczyzowej. Od czego zacząć oraz co trzeba brać pod uwagę?

Budując wizerunek sieci franczyzowej, franczyzodawca buduje jednocześnie wizerunek swojej marki. W związku z tym, w swojej strategii powinien uwzględniać nie tylko klientów sieci, ale także kandydatów na potencjalnych partnerów biznesowych.

Wskazówki dla osób, które chcą skupić się na budowaniu wizerunku sieci franczyzowej przygotowała Agata Stradomska, Menadżer ds. Marketingu i Szkoleń RE/MAX Polska – części globalnej sieci biur nieruchomości RE/MAX.

Przygotowując jakąkolwiek kampanię, zawsze należy brać pod uwagę dostępność oferty franczyzodawcy – czyusługi są już świadczone np. przez placówki własne, czy jest to nowa firma na danym rynku. Skupienie się na promocji marki czy usług na poziomie klientów może wygenerować popyt, który nie będzie możliwy do zaspokojenia, jeśli dany franczyzodawca nie posiada jeszcze punktów lub ich liczba jest niewielka. Z drugiej zaśstrony im bardziej rozpoznawalna lokalnie marka, tym większe zainteresowanie potencjalnych franczyzobiorców.

Budowanie wizerunku sieci oraz przedstawienie korzyści wynikających z przystąpienia do niej jest niezwykle ważne w kontekście potencjalnych franczyzobiorców. Osoby zainteresowane przystąpieniem do sieci franczyzowej na pewno będą poszukiwać informacji dotyczących zakresu i jakości świadczonych przez nią usług czy produktów dostępnych w placówkach sieci. Ważny jest także, a może nawet przede wszystkim, poziom oferowanego przez franczyzodawcę wsparcia, dostarczanych narzędzi, szkoleń, pomocy w rekrutacji, pomocy prawnej, wynegocjowanych warunków zakupu od dostawców itp. Czyli mowa tu o wszystkich korzyściach płynących z faktu przystąpienia do danej sieci franczyzowej. Dla takich osób nie bez znaczenia będzie informacja o możliwym rozwoju – dlatego warto prezentować informacje o tym jak sieć, czy poszczególne placówki, rozwijają się na innych rynkach.

Na wizerunek sieci franczyzowej ma wpływ działanie każdego franczyzobiorcy – dlatego niebagatelne znaczenie ma dobre wdrożenie franczyzobiorcy i jego personelu w standardy pracy i oczekiwany poziom świadczonej obsługi, czyli spójność wizerunkowa w ramach sieci. Oprócz dobrego wdrożenia, franczyzodawca powinien prowadzić stały monitoring każdego franczyzobiorcy oraz szybko reagować na ewentualne zastrzeżenia ze strony klientów.

Franczyzodawca, który ma dobrze opisane standardy i zasady funkcjonowania, oraz taki, który udostępnia je w zrozumiałej i przystępnej formie franczyzobiorcom, pomaga je wdrożyć, a także zapewnia wstępne i okresowe szkolenia personelu franczyzobiorców, ma zdecydowanie większy wpływ na pozytywne postrzeganie swojej sieci franczyzowej na rynku. Dlatego tak istotne jest dopracowanie wielu szczegółów związanych z jej funkcjonowaniem.

Jednym z ważnych obszarów jest wygląd placówek franczyzowych: obrandowanie zewnętrzne czy wewnętrzne, wystrój placówki, materiały poligraficzne czy internetowe oraz zasady ich tworzenia, nabywania, możliwości modyfikacji czy dystrybucji. Bardzo często w takich przypadkach franczyzobiorcy otrzymują Księgę Znaku, gdzie wszystkie standardy graficzne są opisane i zwizualizowane. W niektórych przypadkach franczyzodawca wskazuje jednego lub kilku zatwierdzonych dostawców, którzy gwarantują spójność wykonania tych elementów z oczekiwaniami franczyzodawcy. Spójny wygląd poszczególnych placówek sieci ma bardzo duży wpływ na budowanie i utrwalanie wizerunku sieci.

Kolejną bardzo istotną sprawą są wewnętrzne procedury i standardy pracy. Tutaj dokładne opisanie oraz przekazanie wszystkich idei i szczegółów będzie kluczem do utrzymania odpowiedniej jakości, poziomu obsługi i powtarzalności procesu. Będzie to też bardzo istotne w kontekście przyciągania klientów do kolejnych punktów sieci. Mówimy tu o sytuacji, kiedy korzystając z usług czy produktów w jednym miejscu będą mogli oniskorzystać z tej samej oferty czy poziomu serwisu w innym, wiedząc już czego mogą się spodziewać. Aby jakość oferowana w każdej z placówek nie odbiegała od oczekiwań franczyzodawcy, konieczny jest dokładny system rekrutacji i selekcji, profile kandydatów, narzędzia i procedury weryfikacji, szkolenia, spotkania, a także integracje. Sukces firmy tworzą ludzie. Bezpośrednią styczność z klientem, a tym samym wpływ na wizerunek, mają najczęściej pracownicy czy współpracownicy franczyzobiorców, dlatego w budowaniu wizerunku sieci franczyzowej obszar HR będzie stanowić istotne ogniwo.

Trzecią istotną sprawą jest oddziaływanie na potencjalnych klientów i franczyzobiorców poprzez budowanie świadomości marki, reklamę i PR. Te działania będą uzależnione głównie od zasięgu sieci, grupy docelowej czy stopnia obecnej rozpoznawalności. Mogą być to działania ogólnokrajowe albo działania lokalne. Mogą być to też działania skierowane do określonych grup odbiorców z wykorzystaniem mediów branżowych czy profilowanych. Budowanie wizerunku sieci na rynkach lokalnych, poprzez kampanie wizerunkowe czy nawet produktowe skierowane do końcowych odbiorców, najlepiej realizować w obszarach, gdzie funkcjonuje już punkt mogący obsługiwać klientów. Takie kampanie najczęściej odbywają się dzięki współpracy franczyzodawcy z lokalnym franczyzobiorcą.

Ważne, aby wszystkie działania zmierzające do budowy  oraz rozpoznawalności danej sieci były spójne, skupione wokół istotnych idei i wartości, a także umożliwiały uzyskanie odpowiedniego poziomu jakości produktów czy świadczonych usług.

RE/MAX Polska

Reklamy