Know How

Jak składki ZUS zmniejszają podatek dochodowy?

Sebastian Bobrowski inFakt

Dla sporej części polskich przedsiębiorców składki ZUS to jedyne zobowiązanie na rzecz państwa, które nie ma związku z przychodami firmy. Przez pierwsze 24 miesiące przedsiębiorca płaci za siebie przeszło 400 zł, a później nawet ponad 1000 zł miesięcznie. Warto wobec tego wiedzieć, że kwota dla ZUS-u ma wyraźny wpływ na podatek dochodowy – obniża go.

Składki ZUS płacone przez przedsiębiorców za siebie dzielą się na społeczne (m.in. emerytalna, rentowa), zdrowotne oraz Fundusz Pracy (dotyczy tylko tzw. dużego ZUS-u). Opłaty te są obowiązkowe, tzn. prowadząc w Polsce firmę nie można zrezygnować z usług ZUS-u. Każdy przedsiębiorca ma jednak prawo rozliczyć zapłacone składki obliczając podatek dochodowy.

Składka zdrowotna ZUS jest wprost odejmowana od podatku

Jeśli chodzi o zmniejszenie podatku dochodowego, największe znaczenie dla przedsiębiorców ma składka zdrowotna. Większa część tej opłaty jest odejmowana wprost od podatku dochodowego. Jest to o tyle istotne, że część przedsiębiorców opłaca tylko składkę zdrowotną (np. osoby, które jednocześnie prowadzą firmę i pracują na etacie zarabiając przynajmniej 1680 zł brutto).

W związku z tym warto zapamiętać dwie liczby:

  • cała składka zdrowotna przedsiębiorcy wynosi 9% z podstawy 3004,48 zł czyli 270,40 zł*,
  • od podatku dochodowego można odjąć 7,75% z podstawy 3004,48 zł, czyli 232,85 zł*.

*kwoty obowiązujące w 2014 r.

Co to oznacza? Otóż realny koszt zdrowotnego dla firmy, która zarabia i płaci podatek dochodowy to w praktyce różnica pomiędzy tymi kwotami, czyli ok. 40 zł.

Tutaj warto pamiętać, że składkę zdrowotną przedsiębiorcy można odejmować nie tylko od podatku dochodowego związanego z działalnością gospodarczą, ale także od podatku wynikającego m.in. z umowy o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich, czy najmu. Wówczas trzeba jednak pamiętać, aby zdrowotne odjąć własnoręcznie w zeznaniu rocznym. Podobnie mogą zrobić osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i wykupiły dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby na umowach „śmieciowych” mogą opłacać zdrowotne dobrowolnie

Zdarza się, że osoby pracujące na umowie o dzieło nie mają opłacanego zdrowotnego i decydują się na ubezpieczenie we własnym zakresie. NFZ dopuszcza taką możliwość. Składka wynosi wówczas ok. 360 zł miesięcznie. Warto jednak wiedzieć, że osoba na umowie „śmieciowej” ma takie samo prawo do odjęcia zdrowotnego od podatku jak przedsiębiorcy. Problem polega na tym, że musi o to zadbać sama.

Otóż w związku np. z umową o dzieło podatek dochodowy wpłaca do skarbówki zamawiający dzieło – w imieniu jego wykonawcy. Tak zapłacony podatek wykonawca dzieła wykazuje w zeznaniu rocznym, np. PIT-36. W tym zeznaniu można także ująć składki zdrowotne ZUS zapłacone dobrowolnie – 7,75% podstawy wymiaru, czyli analogicznie, jak w przypadku osób prowadzących firmy. Obecnie, cała składka dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 360,54 zł.

Składki społeczne i Fundusz Pracy – zaliczane do kosztów lub odejmowane od dochodou

Składki społeczne oraz opłaty na Fundusz Pracy także prowadzą do zmniejszenia podatku dochodowego, aczkolwiek nie wprost (jak składka zdrowotna). Można tutaj wyróżnić trzy odrębne możliwości.

1. Składki społeczne można:

  • ujmować wśród kosztów uzyskania przychodów,

W takiej sytuacji składki społeczne są zapisywane w KPiR jako koszty, analogicznie do wszystkich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatek dochodowy zmniejsza się, ponieważ jest obliczany jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty. Wyższe koszty oznaczają niższy podatek.

  • odejmować od dochodu.

W takiej sytuacji składki społeczne nie zapisuje się w KPiR, aczkolwiek zmniejszają podatek dochodowy analogicznie jak w powyższym przypadku. Jaka jest różnica? Taka, że składek społecznych nie ma w KPiR, a to oznacza np. że nie powiększają ewentualnej straty z działalności.

2. Opłatę na Fundusz Pracy można ujmować w kosztach.

W przypadku opłaty na rzecz Fundusz Pracy możliwość jest tylko jedna. Rozlicza się ją wśród kosztów uzyskania przychodu, tzn. zapisuje w KPiR.

Na jakiej podstawie rozlicza się składki ZUS obliczając podatek dochodowy?

Standardowo rozliczanie kosztów wymaga odpowiedniego ich udokumentowania. Zwykle służą do tego faktury uzyskane od sprzedawców, zaś w określonych przypadkach także np. paragony, czy potwierdzenia zapłaty. Jak jest w przypadku składek ZUS?

Podobnie jak w przypadku innych opłat na rzecz państwa związanych z prowadzoną firmą (np. podatku od nieruchomości, abonamentu RTV) składki ZUS można rozliczyć w firmie pod warunkiem, że zostały zapłacone. A zatem dokumentem dającym do tego prawo jest potwierdzenie zapłaty. Może to być np. dowód wykonania przelewu.

 

https://proseedmag.pl/wp-content/uploads/2012/11/sebastian-bobrowski.jpgAutor: Sebastian Bobrowski – dyrektor finansowy w firmie inFakt oferującej księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym ze stałym dostępem do dokumentów i darmowym kurierem. Oprócz tego inFakt oferuje Program do Fakturowania i Program do Księgowości oraz usługę zakładania firmy bez wychodzenia z domu.

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com