Reklamy
Know How

Lean w biurze, czyli wiosenne porządki przez cały rok

Lean Management, jedna z bardzo popularnych teorii zarządzania z każdym rokiem zyskuje na popularności. Jej głównym założeniem jest skrócenie cyklu realizacji procesów, podwyższenie ich jakości ioszczędność kosztów. Jak natomiast przedstawiona koncepcja oddziałuje na kadrę zarządzającą oraz zatrudnionych pracowników?

Idea Lean Management narodziła się w Japonii, jej początki sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Koncepcja powstała w oparciu o rozwiązania organizacyjne, które były stosowane pierwszy raz w sektorzemotoryzacyjnym w Japonii zaraz po II wojnie światowej. Zasadniczym przesłaniem omawianej filozofii jest ciągła racjonalizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, redukcja wewnętrznych funkcji realizowanych w firmach do działań całkowicie koniecznych. Czynności te mają na celu unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, eliminowanie czynności, które w żaden sposób nie wpływają na wartość oferowanego produktu, czy też jakość świadczonych usług – wyjaśnia Paweł Trojanowski, ekspert firmy Impel Business Solutions.

Zacząć od podstaw

Jednym z podstawowych narzędzi Lean Management jest metoda 5S doskonaląca jakość pracy. Powstała ona w efekcie badań czołowych japońskich firm oraz wieloletnich praktyk. Jej głównym celem jest utrzymanie porządku i dyscypliny na stanowisku pracy. Do systemu 5S zaliczamy: Sortowanie (jap. Seiri), Systematykę (jap. Seiton), Sprzątanie (jap. Seiso), Standaryzację (jap. Seiketsu), Samodyscyplinę (jap. Shitsuke). Metodę tę stosujemy najczęściej dla stanowisk usługowych, magazynowych, biurowych oraz produkcyjnych.

Korzyści wynikające z odpowiedniego wdrożenia 5S możemy podzielić na dwie grupy – zalet dla przedsiębiorstwa oraz dla stanowiska pracy. Do pierwszej z nich możemy zaliczyć na przykład wyższą satysfakcję, lepszą atmosferę, ograniczenie zakłóceń i wdrożenie standardów w miejscu pracy. Profitem dla przedsiębiorstwa będzie z pewnością polepszenie wizerunku, eliminacja marnotrawstwa i lepsza kontrolarealizowanych procesów – dodaje Paweł Trojanowski.

Dostrzec problem

Marnotrawstwo to problem z którym boryka się wiele firm. Bardzo często realizowane są procesy, które zużywają zasoby, jednak w efekcie końcowym nie tworzą jakiejkolwiek wartości dla przedsiębiorstwa i klientów. Opisywane zjawisko to jedno z kilku rodzajów nieefektywnych działań w szczupłym zarządzaniu – tuż obok niego występuje nieregularność oraz nadmierne obciążenie pracą. Jak skutecznie sobie z nim poradzić?

Firmy powinny być nastawione na ciągłe doskonalenie, reagować na zmiany zachodzące w jego otoczeniu. Usprawnianie przedsiębiorstwa, wdrażanie nowych rozwiązań powinno brać pod uwagę wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Pozwoli to na zrozumienie wdrażanych przekształceń, ich znaczenia, siły oddziaływania na poszczególne procesy. Opracowując strategię wdrożenia Lean Management wartoskorzystać z pomocy niezależnych audytorów. Pomogą oni w przeprowadzeniu szeregu przedsięwzięć organizacyjnych, ekonomicznych oraz technicznych odnoszących się do koncepcji szczupłego zarządzania – dodaje ekspert Impel Business Solutions.

Przyjęcie oraz akceptacja koncepcji Lean Management przez pracowników przyczyni się do powstania w firmie nowych zasad współpracy, pozytywnie wpłynie także na kulturę organizacyjną. Pozwoli na spłaszczenie hierarchii, stworzenie przejrzystych struktur organizacyjnych. Dzięki redukcji kosztów oraz polepszeniu jakości zwiększy zdolność konkurencyjną firmy. Największym jednak sukcesem poprawnie wdrożonej w firmie filozofii Lean Management będzie lepsza komunikacja wewnątrz firmy oraz silniejsza motywacja pracowników do realizowanych działań.

Impel Business Solutions

Reklamy