Reklamy
Know How

Uporządkuj swoje wydatki i zobowiązania

Styczeń to dobry czas na to, aby przyjrzeć się swoim wydatkom i zobowiązaniom. Analizując poprzedni rok, możemy wyciągać wnioski na temat planowania i zarządzania nimi w kolejnym tak, aby w konsekwencji nasz budżet domowy nie został obciążony niepotrzebnymi zobowiązaniami. Co więcej, racjonalne zarządzanie rodzinnymi finansami może przynieść zaskakująco duże oszczędności. Od czego zatem zacząć?

Jak uporządkować nasz budżet?

Przede wszystkim konieczna jest analiza wpływów i wydatków. Niestety, nie wystarczy przeanalizowanie jednego miesiąca. Tylko systematyczne, kilkumiesięczne badanie budżetu domowego jest w stanie dać pełen obraz sytuacji finansowej. Otrzymane dane pozwolą na lepsze kontrolowanie i planowanie wydatków, dzięki czemu łatwiej jest zacząć skutecznie oszczędzać.

Aby dobrze uporządkować nasze wydatki warto podzielić je na dwie grupy – codzienne oraz comiesięczne. Do wydatków miesięcznych zaliczamy m.in. czynsz za mieszkanie, rachunki za media oraz raty ewentualnych zobowiązań. Kontrola codziennych kosztów możliwa jest na podstawie paragonów za zakupy. Najłatwiej podsumowywać je na zakończenie dnia, jednak dla osób mających napięty grafik równie dobrym rozwiązaniem będzie dokonywanie podsumowania raz na tydzień. Dobrze byłoby również podzielić stałe wydatki na podkategorie, takie jak: rozrywka, jedzenie, relaks, transport itp. Dzięki temu widzimy, ile wydajemy na rzeczy niezbędne i w których obszarach możemy ograniczać wydatki, bez których możemy się obejść.

Takie dokładne analizy są niewątpliwie pracochłonne, dlatego przydatne mogą okazać się specjalne programy dostępne w Internecie, które ułatwią kontrolę nad naszym domowym budżetem i pozwolą wyciągnąć wnioski. Choć pracy jest wiele, to jedno jest pewne – uporządkowany budżet domowy pomoże w ograniczeniu zbędnych wydatków i umożliwi zwiększenie oszczędności.


Planowanie

Aby naszej stabilności finansowej nie zburzył niezaplanowany wydatek, musimy nauczyć się odpowiedniego planowania. Oprócz drobnych, codziennych zakupów, warto przeanalizować nasze potrzeby, biorąc pod uwagę cały rok. Jeśli konieczny będzie zakup np. sprzętu RTV czy samochodu, szkolnej wyprawki dla dzieci lub opłacenie kolonii, warto ten wydatek uwzględnić w naszym budżecie znacznie wcześniej i z wyprzedzeniem zacząć odkładać na niego pieniądze. Tylko w ten sposób nie utracimy płynności finansowej i unikniemy zalegania w spłacie bieżących zobowiązań.

Jeśli na nasze konto oszczędnościowe regularnie zacznie wpływać stała kwota, oznaczać to będzie tylko jedno – że egzamin z zarządzania budżetem zdaliśmy na piątkę!

Polacy mają problem ze spłatą zobowiązań

Analizy Grupy Casus Finanse, należącej do Grupy Lindorff, pokazują, że Polacy – mimo coraz większej świadomości w zakresie racjonalnego zarządzania swoim budżetem domowym – nadal mają problem z terminową spłatą nawet drobnych zobowiązań, co w konsekwencji mocno zaburza płynność ich budżetu i nie pozwala zacząć oszczędzać.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych może wynikać z różnych sytuacji – tych poważnych, jak chwilowy brak płynności finansowej spowodowany utratą pracy, problemami rodzinnymi lub zdrowotnymi oraz tych mniej istotnych, jak roztargnienie czy zapominalstwo. Niezależnie od przyczyny, nieprzestrzeganie harmonogramu spłaty rat ustalonego podczas zawierania umowy kredytu lub pożyczki, może skutkować poważnymi konsekwencjami, z których część wiąże się ze wzrostem wartości naszego zadłużenia. Tym bardziej, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, warto zmobilizować się i jak najszybciej przystąpić do uporządkowania naszych wydatków.

Grupa Casus Finanse

Reklamy