Know How

W 2014 r. wzrosną kary za wykroczenia i przestępstwa podatkowe

Sebastian Bobrowski inFakt

Od kilku lat systematycznie wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia, którą można otrzymać za pracę na pełny etat. Również w 2014 r. płaca minimalna wzrośnie – do 1680 zł. To istotna wiadomość nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale także dla wszystkich przedsiębiorców. Wzrosną bowiem kwoty kar za wykroczenia i przestępstwa podatkowe.

Czym jest płaca minimalna i na co ma wpływ?

Minimalna płaca wynosi w 2013 r. 1600 zł brutto, a w 2014 r. wzrośnie do 1680 zł brutto. Czym tak naprawdę jest ta kwota i jakie ma znaczenie?

Minimalne wynagrodzenie to najniższa kwota brutto, jaką może w Polsce otrzymać pracownik zatrudniony na umowie o pracę na pełny etat. Płaca minimalna jest co roku ustalana przez rząd i ogłaszana w ustawie, a przyjęta kwota obowiązuje na terenie całego kraju w danym roku od 1 stycznia do 31 grudnia.

Ale oczywiście kwota minimalnego wynagrodzenia ma w praktyce większe znaczenie, niż tylko określenie limitu zarobkowego. Stanowi bowiem punkt odniesienia dla wyliczenia wielu innych świadczeń i obciążeń istotnych zarówno dla „etatowców” jak i osób prowadzących własną firmę. Są to m.in.:

  1. kwoty odpraw przy zwolnieniach grupowych, dodatek za pracę w porze nocnej, minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego i opiekuńczego, a także odszkodowania przy rozwiązaniu umowy o pracę z powodu mobbingu i za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  2. wysokość podstawy do obliczania składek tzw. małego ZUS-u. Wzrost kwoty minimalnej oznacza wzrost opłat na „mały ZUS”. Tę kwestię opisaliśmy w tym artykule.

Oprócz tego, kwota minimalna służy do określania kwalifikacji czynów zabronionych, a także maksymalnych kar, które za nie grożą. W jaki sposób zmienią się w 2014 r.?

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Czyny zabronione związane m.in. z niezapłaconymi podatkami dzielą się na wykroczenia i przestępstwa. Jak łatwo się domyślić, wykroczenie to czyn, za który grozi niższa kara, a przestępstwo może oznaczać karę wyższą. O tym, czy przedsiębiorca dopuszcza się przestępstwa, czy wykroczenia skarbowego, decyduje tzw. ustawowy próg.

  1. Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, jeżeli kwota niezapłaconego podatku nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.
  2. Przestępstwo skarbowe to czyn, którego wynikiem jest niezapłacenie podatku w kwocie wyższej niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Tak więc brak uregulowania należnego podatku VAT lub PIT lub wyłudzenie zwrotu podatku może być zarówno wykroczeniem, jak i przestępstwem skarbowym. Kwalifikacja czynu zależy od tego ile podatnik powinien był zapłacić fiskusowi, a nie od tego czego konkretnie się dopuścił.

Jak widać, wzrost płacy minimalnej sprawia, że opisany powyżej próg wzrasta. W 2014 r. będzie wynosił 8400 zł, zaś w 2013 r. wynosi 8000 zł. W praktyce oznacza to, że czyny będą kwalifikowane nieco łagodniej. Jest to o tyle ważne, że za przestępstwo skarbowe grożą potencjalnie znacznie wyższe kary.

1. Maksymalne kary za wykroczenia (w tym kwoty mandatów)

Grzywna za wykroczenia skarbowe wyznaczana jest kwotowo i musi mieścić się w ustawowych granicach.

Grzywna minimalna wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia, a maksymalna 20x minimalne wynagrodzenie. Kwotowo wygląda to następująco:

  • w 2013 r. – od 160 zł do 32.000 zł,
  • w 2014 r. – od 168 zł do 33.600 zł.

W praktyce przedsiębiorcy, za drobniejsze przewinienia karani są najłagodniejszą formą grzywny, czyli mandatem. Jest on wymierzany przez urzędników skarbowych, bez konieczności wizyty w sądzie, a jego wysokość również ustalana jest na podstawie pensji minimalnej. Nie może ona przekroczyć dwukrotności minimalnej płacy.

Zatem najwyższy mandat może opiewać w 2013 r. na kwotę 3.200 zł, zaś w 2014 r. będzie to kwota 3.360 zł (najmniej 168 zł).

2. Maksymalne kary za przestępstwa skarbowe

Maksymalne kary za przestępstwa są znacznie wyższe – nie są jednak określone w kwotach, a w tzw. stawkach dziennych.

Wymierzając karę za przestępstwo sąd określa zarówno liczbę stawek dziennych, jak i wysokość jednej stawki dziennej, co zarazem ustala kwotę kary. Natomiast przepisy ograniczają zarówno liczbę, jak i wartość stawek dziennych, a sąd musi stosować te ograniczenia.

Najniższa liczba stawek dziennych za przestępstwo wynosi 10, najwyższa – 720. Natomiast wysokość stawki dziennej waha się w granicach 1/30 minimalnego wynagrodzenia – 400-krotność minimalnej stawki dziennej.

Ustalając kwotę stawki dziennej, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Poniższa tabelka pokazuje ile maksymalnie mogą wynosić kary za przestępstwa w przyszłym roku.

Minimalne i maksymalne kary za przestępstwa podatkowe
Granice stawki dziennej 2013 r. 2014 r.
Stawka minimalna (1/30 minimalnego wynagrodzenia) 53,33 złminimalna grzywna:53,33 zł x 10 = 533,30 zł 56 złminimalna grzywna: 56 zł x 10 = 560 zł
Stawka maksymalna (400 x minimalna stawka dzienna) 21.332 złmaksymalna grzywna:21.332 zł x 720 = 15.359.000 zł

22.400 zł

maksymalna grzywna:

22.400 zł x 720 = 16.128.000 zł

Jak wynika z powyższej tabelki wartość stawki dziennej określającej karę za przestępstwo skarbowe jest powiązana z płacą minimalną, a co za tym idzie maksymalne kary za przestępstwa będą w przyszłym roku wyższe. Sąd będzie mógł nałożyć maksymalną karę w wysokości 16 mln 128 tys. zł.

 

https://proseedmag.pl/wp-content/uploads/2012/11/sebastian-bobrowski.jpgAutor: Sebastian Bobrowski – dyrektor finansowy w firmie inFakt oferującej księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym ze stałym dostępem do dokumentów i darmowym kurierem. Oprócz tego inFakt oferuje Program do Fakturowania i Program do Księgowości oraz usługę zakładania firmy bez wychodzenia z domu.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com