Reklamy
Marketing

Dobry klimat dla rynku reklamy w Europie?

Co kwartał organizacja The European Association of Communications Agencies (EACA), zrzeszającą środowisko branży komunikacji marketingowej na obszarze Europy, publikuje branżowy raport ukazujący tendencje i nastroje na rynku usług kreatywnych. Właśnie ukazała się jego najnowsza edycja.

Raport The European Advertising Business Climate Index to rekonesans rynku, który tworzony jest w oparciu o comiesięczne zestawienia danych z ponad 43 000 agencji reklamowych oraz firm badających rynek z krajów członkowskich UE dla Komisji Europejskiej. Agencje i domy badawcze przekazują w zestandaryzowanym kwestionariuszu informacje o ocenie menedżerów i ich biznesowej sytuacji w analizowanym okresie oraz prognozy na kolejny kwartał. Przedstawiają informacje o aktualnych wyzwaniach firmy oraz wyznaczonych celach na najbliższą przyszłość, a także przewidywany poziom zatrudnienia i prognozowanych dochodów.

W pierwszym kwartale 2016 roku rynek komunikacji marketingowej w Europie odnotował spadek zaufania wśród przedsiębiorców i właścicieli firm z wartości +11 na +8 w porównaniu z poprzednim badanym okresem. Jest on jednak w pewnym stopniu równoważony przez ich umiarkowanie pozytywne oczekiwania w zakresie wzrostu popytu oraz zatrudnienia już w perspektywie krótkoterminowej. Rzeczywisty rozwój popytu na usługi i wskaźnik zatrudnienia wskazuje na stagnację, a nawet spadek w obu wskazanych dziedzinach.

Najniższą wartość w badaniu z ostatniego kwartału zanotowała Grecja oraz Wielka Brytania (spade z poziomu +9,2 na -15). Zaskakujące obniżenie poziomu zanotowała Malta, której wskaźnik spadł z poziomu +62 w Q1/16, na zaledwie +2 w Q2/16. Najwyższą wartością odznacza się Słowenia, której wskaźnik wyniósł +32.

Polska trzeci raz z rzędu odnotowała spadek w rankingu – najwyższy poziom osiągnęła w trzecim kwartale 2015 roku (+5), jednak od tego czasu utrzymuje tendencję spadkową: w Q4/15 +4, a w Q1/16 +3.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Reklamy