Reklamy
Marketing

Jak zmienić wizerunek swojej firmy

Wizerunek firmy powinien być ukształtowany i zaplanowany w taki sposób, by przynosić nam jak najwięcej korzyści. Jedna nie zawsze udaje się go wykorzystać w sposób optymalny. W momencie, gdy nie spełnia swoich podstawowych zadań bądź nie budzi pozytywnych skojarzeń, to czeka nas zmiana wizerunku firmy.

 

Kiedy warto?

Powody zmiany wizerunku firmy mogą być ofensywne, czyli oparte na chęci ekspansji oraz rozwoju, a także defensywne, czyli wynikające z konieczności naprawy tego, jak postrzegana jest nasza marka. Ofensywna zmiana wizerunku opiera się na wdrożeniu nowej strategii i modelu działania, ponieważ ten dotychczasowy jest przestarzały i już się nie sprawdza. Natomiast strategia defensywna to pokłosie jest np. negatywnego postrzegania firmy, który spowodowały problemy wewnętrzne w przedsiębiorstwie lub działania konkurencji.

Repozycjonowanie wizerunkowe a rebranding

Istnieje kilka sposobów zmiany wizerunku i postrzegania marki. Jednym z procesów do tego służących jest m.in. repozycjonowanie wizerunkowe marki. Oznacza to delikatnie, długofalowe oddziaływanie na wizerunek firmy, które ma służyć jego unowocześnieniu i odświeżeniu równocześnie z zachowaniem jego podstawowych cech. Z kolei rebranding jest to całkowita zmiana strategii rynkowej firmy poprzez m.in. wdrożenie nowych produktów lub chęć dotarcia do nowej grupy klientów. Różnica między tymi pojęciami polega na skali procesu – repozycjonowanie jest działaniem subtelnym, polega na udoskonaleniu wizerunku firmy, natomiast rebranding to gruntowna zmiana, która dotyczy całkowitej modyfikacji wizerunku.

 

Zmiana logo

Logo służy identyfikacji i odróżnieniu firmy na tle konkurencji – to podstawowe narzędzie budowania wizerunku marki. Zmiana logo może być kluczowym czynnikiem w procesie naprawienia lub uaktualnienia wizerunku przedsiębiorstwa, bowiem redesign logo symbolizuje zmiany w firmie. Nowe logo zastępuje stary wizerunek, wiążący się z negatywnymi skojarzeniami lub zwyczajnie przestarzały, zapowiadając jednocześnie unowocześnienie naszych usług.

 

Zmiana strategii marketingowej

Zmiana wizerunku marki nie polega jedynie na zmianie loga. Muszą stać za nią odpowiednie modyfikacje wdrożone w całym sposobie zarządzania firmą. Wybór odpowiedniej strategii marketingowej, która będzie przynosiła nam sukcesy, nie jest jednak prosty. Każde przedsiębiorstwo powinno podejść do sprawy bardzo indywidualnie, ponieważ to, co sprawdziło się w jednej firmie, niekoniecznie sprawdzi się u nas. Każda marka rządzi się własnymi prawami, dociera do różnych odbiorców, ma inne plany na przyszłość. Przed opracowaniem nowej strategii marketingowej należy przeprowadzić drobiazgową analizę naszego modelu biznesowego i zaplanować długofalową koncepcję na prezentowanie naszej firmy światu. Jednak musi się ona łączyć z jednoczesnym zintegrowaniem modelu działania, by za zapowiadanymi zmianami szły również czyny.

Reklamy
%d bloggers like this: