Suwnice są urządzeniami dźwignicowymi transportu bliskiego, chętnie wykorzystywanymi w wielu gałęziach przemysłu. Pracują w ruchu przerywanym, a ich głównym zadaniem jest transportowanie różnego rodzaju towarów zarówno w pionie, jak i poziomie. Jak każde inne urządzenie jednak mogą ulegać awariom. O czym warto pamiętać, zanim przystąpi się do modernizacji suwnicy? Jak wyglądają etapy oceny stanu technicznego konstrukcji nośnej? Zapraszamy do lektury naszego wpisu!

Naprawa suwnicy – o czym należy pamiętać?

Zanim przystąpi się do kapitalnego remontu lub modernizacji urządzenia suwnicowego, należy przeprowadzić szczegółową ocenę stanu technicznego konstrukcji nośnej suwnicy. Wykonanie dokładnego przeglądu suwnicy da najlepszy obraz tego, jaki jest rzeczywisty stan urządzenia oraz pokaże, jak duża jest rezerwa żywotności suwnicy. To właśnie wówczas można podjąć ostateczną decyzję, czy podejmie się czynności związane z naprawą urządzenia suwnicowego lub jego modernizacją. Będzie wiadomo też, czy konieczna jest konserwacja suwnicy. Ponadto ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej suwnic powinna być wykonana także podczas przeglądu specjalnego. Warto podkreślić też, że przegląd specjalny będzie się znacznie różnić od tradycyjnego przeglądu konserwacyjnego. Przegląd ten bowiem dotyczyć będzie także oceny stanu technicznego dźwignicy, z uwzględnieniem wykonania szeregu czynności badawczych. Ponadto trzeba będzie dokonać demontażu i szczegółowych pomiarów podzespołów każdego z mechanizmów urządzenia. Przeglądowi specjalnemu podlegają również takie elementy suwnicy jak układy elektryczne, pneumatyczne oraz hydrauliczne.  Kontroli poddane być powinny także wszelkie układy i rozwiązania zastosowane w dziedzinie bezpieczeństwa. Ostatecznie o tym, jakie konkretnie działania zostaną wykonane, zdecydują zapisy zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Jeśli takich zapisów zaś nie ma – o zakresie czynności niezbędnych do wykonania decydować będzie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Modernizacja suwnic – czy warto?

Dla użytkowników i operatorów suwnic właściwy stan techniczny tego rodzaju urządzeń będzie gwarancją nie tylko pełni bezpieczeństwa eksploatacji, ale również pozwoli na sprawną realizację wszelkiego rodzaju procesów oraz zagwarantuje bezpieczeństwo ludziom. Czy zapobiegnie jednak powstaniu jakichś nieprawidłowości w działaniu urządzeń? Z pewnością, ale nie zawsze. Warto pamiętać więc o tym, że systematycznie dokonywany przegląd suwnicy, wykonywany przez wysokiej klasy specjalistów z branży, może z sukcesem zapobiegać powstawaniu różnorodnych awarii. W takiej sytuacji okazać się może, że nowe części do suwnic nie będą potrzebne, a urządzenie będzie z powodzeniem działać bardzo wydajnie przez długi czas. 

Modernizacja suwnicy – kiedy o tym myśleć?

Kiedy warto modernizować suwnicę? Z pewnością w kilku newralgicznych sytuacjach. Wskazaniem do wykonania działań modernizacyjnych będzie zbliżanie się do końca ekonomicznego czasu eksploatacji, ale nie tylko. Czynnikiem wpływającym na konieczność modernizacji będzie także wzrost zapotrzebowania produkcyjnego, zmiana wymagań prawnych czy zastosowań. Więcej na temat modernizacji urządzeń suwnicowych przeczytać można, odwiedzając stronę dobrego producenta z branży, firmy Konecranes: https://www.konecranes.com/pl/serwis/remonty-i-modernizacja-suwnic

6 etapów oceny stanu technicznego

Konstrukcja nośna urządzenia suwnicowego jest jednym z najważniejszych elementów każdej suwnicy. Nic dziwnego więc, że należy przykładać ogromną wagę do stałego i systematycznego, a zarazem bardzo fachowego przeglądu stanu technicznego tej części suwnicy. Warto dodać, że na właściwą ocenę stanu technicznego konstrukcji nośnej suwnicy składać się będzie 6 etapów. Pierwszy dotyczyć będzie kontroli dokumentacji eksploatacyjnej i konstrukcyjnej, z uwzględnieniem kontroli wszystkich rodzajów połączeń: zarówno tych spawanych, śrubowych, jak i nitowanych. Drugi etap wiązać się będzie z dokonaniem oceny wymiarowej konstrukcji nośnej na podstawie przeprowadzonych wcześniej pomiarów. Trzeci etap dotyczyć będzie przeprowadzenia badań wizualnych oraz typowania miejsc do wykonania tych badań. Z kolei istotą czwartego etapu będzie omówienie pozostałych badań nieniszczących, ich dobór oraz zakres stosowalności. Piąty etap zakłada skoncentrowanie się na interpretacji dokumentacji wyników badań, Ostatni zaś, szósty etap, dotyczyć będzie omówienia najczęściej występujących uszkodzeń konstrukcji nośnej. Tu mowa głównie o nieprawidłowym działaniu czołownic, dźwigarów oraz ich połączeń.


Zobacz również

Budowa i zastosowanie suwnicy pomostowej
Budowa i zastosowanie suwnicy pomostowej
Gaz dla firm - wszystko, co musisz wiedzieć
Gaz dla firm - wszystko, co musisz wiedzieć