Energetyka i nowe technologie – to nowe kierunki strategii giełdowej spółki Invista S.A. Spółka skoncentruje się na 3 filarach: rynku nieruchomości, wykorzystaniu potencjału rynku energetyki i elektro mobilności w Polsce i inwestycjach w nowe technologie.

Efektywne wykorzystanie portfela gruntów

Nowy model zakłada najem części gruntów stabilnym partnerom i bardziej efektywne zarządzanie portfelem gruntów, pozwalające na wyższe stopy zwrotu dla inwestorów. Przedstawiciele spółki ujawniają, że obecnie prowadzą zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami. Dodatkowo zarząd ma opcję sprzedaży części gruntów i nieruchomości, wykorzystując obecną koniunkturę rynkową. Kapitał ten ma posłużyć do inwestycji w projekty nowych technologii – drugi ważny filar strategii firmy.

 

Rynek energii i elektro mobilności 

Invista S.A. ma w planach zaangażowanie na rynku energii – od magazynowania energii, do współpracy z operatorami farm fotowoltaicznych po elektro mobilność. Pierwszym krokiem jest umowa z konsorcjum UBESS. Umowa przewiduje, że polska spółka stanie się wyłącznym dystrybutorem urządzeń zbudowanych w technologii LTO. Ale nie tylko. Invista S.A. ściąga do Polski konsorcjum, które – nakładem ponad 1 mld zł - zbuduje pierwszy w Europie zakład produkcji akumulatorów i hub-ów energii.  Zakład ma powstać w ciągu roku i będzie produkował (montaż) hub-y energetyczne i baterie – akumulatory w oparciu o technologię LTO. Zakład będzie produkował baterie LTO o pojemności 1 GW rocznie. Niezależnie od tego firma równolegle będzie w stanie wyprodukować magazyny energii o pojemności znacznie przekraczającej 1 GW rocznie. Według przedstawicieli Invista S.A. odbiorcami produktów UBESS będą podmioty, wykorzystujące duże ilości energii, potrzebujące HUB-y energetyczne, w tym jednostki państwowe (PKP), stacje benzynowe, miejskie sieci ładowarek elektomobilnych, sieci handlowe, wojsko. Polska spółka chce wykorzystać potencjał jaki dają Unijne wytyczne, dotyczące budowy i przystosowania alternatywnych GRID-ów zarządzania energią w poszczególnych państwach UE do 2028 roku.  W tym celu prowadzi rozmowy z kolejnymi, zagranicznymi podmiotami, m.in. dostawcami ładowarek i baterii do samochodów.

Rozwój technologii na rynku motoryzacji, wzrost zasięgów, dotacje do ładowarek i do sieci elektroenergetycznej oraz nowelizacja Ustawy o elektro mobilności to niektóre z czynników, które w kolejnych latach zdynamizują zmiany i rozbudowę infrastruktury ładowania na polskim rynku. Naszym celem jest wykorzystanie tego potencjału – ujawnia Michał Gabrylewicz, prezes Invista S.A.  

Inwestycje w nowe technologie

Trzecim filarem strategii Invista S.A. ma być obszar nowych technologii, w tym z zakresu usług medycznych. Na razie przedstawiciele spółki nie ujawniają szczegółów.

- Poszukujemy projektów i technologii, które mają potencjał zrewolucjonizowania takich obszarów jak medycyna, rozwiązania dla infrastruktury miast, środków transportu publicznego. Spośród listy kilkunastu projektów wybraliśmy 3 spółki, spośród których chcemy wybrać najbardziej obiecujące i będące w fazie wprowadzenia na rynek do masowego wykorzystania – ujawnia prezes spółki Invista S.A.


Zobacz również