Przymierzając się do założenia firmy, warto rozważyć różne formy rejestracji swojego biznesu. Dlaczego spółka z o.o. będzie odpowiednim wyborem?

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z opcji prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to z braku konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku podmiotu, w którym znajduje się przynajmniej dwóch wspólników) oraz możliwości amortyzacji sprzętu, pojazdu czy nieruchomości. Czym jest spółka z o.o.?

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. jest formą prowadzenia działalności gospodarczej. Do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5000 złotych. Każdy, kto zastanawia się, jak założyć spółkę zoo, powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Według art. 157 Kodeksu Spółek Handlowych spółka z o.o. musi zawierać następujące elementy:

  • firma i siedziba spółki – czyli nazwa i miejsce wykonywania zadań z nią związanych;
  • przedmiot jej działalności – określa zakres prac, świadczonych usług czy sprzedawanych produktów;
  • wysokość kapitału zakładowego – założenie spółki wiąże się z pewnymi opłatami, nie tylko z samym kapitałem zakładowym;
  • liczba maksymalnych udziałów wspólnika w kapitale zakładowym;
  • podział udziałów nominalnych pomiędzy poszczególnych wspólników;
  • czas trwania spółki (jeżeli dotyczy).

Dla kogo odpowiednie będą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

To, jaki status powinna obrać dana firma, zależy przede wszystkim od jej rozmiaru oraz liczby wspólników. Najmniejsze firmy, zwłaszcza jednoosobowe, mogą kierować się w stronę JDG. Gdy przedsiębiorstwo mieści się w zakresie małych i średnich firm (MŚP), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być odpowiednią formą – zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi dwóch lub więcej wspólników. Status spółki dla dużych firm jest wręcz oczywisty. Mogą one także rozważać przekształcenie w spółkę kapitałową.

Spółka z o.o. – ogólna charakterystyka

Spółka z o.o. ma osobowość prawną i może zaciągać zobowiązania, występować przed sądem czy posiadać majątek. Należy jednak zauważyć, że majątek należący do spółki nie jest bezpośrednią własnością wspólników ją tworzących. Inaczej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnicy nie odpowiadają także własnym majątkiem w przypadku pojawienia się zadłużenia w spółce. Oczywiście istnieją od tej sytuacji wyjątki. Jedną z nich jest ta, gdy niemożliwa jest windykacja należności ze spółki. Wówczas odpowiedzialność za poczynione długi i zobowiązania spoczywa na zarządzie. Wspólnicy nie mogą także swobodnie przelewać środków pomiędzy kontami spółki a własnymi. Nie wolno im również dokonywać nieuprawnionych zakupów, na przykład nabywania produktów na cele prywatne. Środki, które zostają przelane ze spółki na konto poszczególnych wspólników, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Należy też zwrócić uwagę, że zyski spółki z o.o. są opodatkowane osobno – za pomocą podatku CIT.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Legality, której specjalizacją są sprawy z zakresu prawa gospodarczego. Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z kancelarią w Warszawie. Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całej Polski.

 


Zobacz również