Każdy się z pewnością zgodzi, jak istotne jest utrzymywanie tempa zachodzących zmian w procesie technologicznym. Odpowiednia reakcja na wymogi rynku to podstawa sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Szczególnie istotne jest to w sektorze technicznym. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, gdzie dowiesz się więcej na temat nowinek technologicznych.

W wielu przedsiębiorstwach, gdzie prowadzona jest produkcja na dużą skalę, nieustannie pracuje się nad optymalizacją procesów produkcyjnych. Zdolności doświadczonych inżynierów mają ogromne znaczenie.

Dogłębna analiza procesu produkcyjnego

Wiele zadań, które wykonują pracownicy w firmie, może zostać odpowiednio zoptymalizowanych. Coraz częściej firmy decydują się na wdrożenie zaawansowanych maszyn, które w procesie automatyzacji poprawią sprawne działanie i powtarzalną jakość.

Zanim jednak dojdzie do decyzji o zakupie niezbędnych maszyn, należy poświęcić czas na zebranie danych na temat obecnie prowadzonej produkcji i ich analizę. Dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować niedoskonałości zachodzące na linii.

Niezbędny będzie wywiad z pracownikami, po którym możemy wychwycić problemy, o których byśmy się nie dowiedzieli z suchych danych produkcyjnych. Porównywanie obu tych źródeł to bardzo dobry punkt wyjścia, po którym możemy myśleć nad dalszymi sposobami optymalizacji naszego miejsca pracy.

Czas to pieniądz – minimalizacja przestojów w pracy

Poprzez określenie celów, które chcesz osiągnąć, będziesz wiedział jakich narzędzi użyć podczas wdrażania danej modernizacji. Zazwyczaj rozchodzi się o dwa podstawowe kierunki usprawniania pracy. Pierwszy to optymalizacja kosztów a drugi skrócenie czasu produkcji.

Oczywiście jedno wynika z drugiego, a w kwestii czasu najbardziej istotne jest zminimalizowanie wszelkiego rodzaju przestojów, które powodują straty dla firmy. Odpowiednie sprzężenie ze sobą wielu stanowisk w taki sposób, aby nie czekały na siebie nawzajem, lub też, gdy zachodzi konieczność prac serwisowych danej sekcji, można było w jakimś stopniu kontynuować dalsze procesy.

W dzisiejszych czasach niezwykle ważne są techniki automatyzacji produkcji, gdzie rolę pracowników ludzkich przejmują maszyny. Jak do tej pory wysoki koszt wejścia w tego typu technologie zarezerwowany jest dla dużych przedsiębiorstw. Oprócz zakupu samych maszyn, niezbędni będą wykwalifikowani pracownicy, z doświadczeniem w automatyce i programowaniu działania takich maszyn.

Zabezpieczenie stanowisk zautomatyzowanych

Warto także wspomnieć, że warto wydzielić miejsce, gdzie pracują tego typu maszyny specjalnymi kurtynami plandekowymi, które dodatkowo zabezpieczą je przed przypadkowym wejściem w pole ich działania, co w niektórych przypadkach mogłoby być niebezpieczne. W ten sposób w łatwy sposób uzyskamy właściwy poziom bezpieczeństwa, a sama praca maszyn będzie mogła dzięki temu funkcjonować bez zakłócenia.

Automatyzacja procesów produkcyjnych może występować jako częściowa, do której podaje się ręcznie materiał poddawany obróbce i przekazywany także przy pomocy pracowników, na kolejne stanowiska fabryki. Możemy też mówić o produkcji w pełni automatycznej, gdzie proces jest w większości pozbawiony ingerencji ludzkiej.

Automatyzacja, to niższe koszty pracy i ryzyko wypadków

Przykładem automatyzacji może być spawanie laserowe, gdzie robotyczne ramie łączy ze sobą dwa kawałki metalu. Niesie to ze sobą szereg zalet, takich jak, chociażby minimalizowanie ryzyka wypadku w pracy. Spawanie niektórych metali jest niezwykle toksyczne, co zupełnie nie dotyczy robotów. Inną dosyć istotną cechą jest powtarzalność wykonywanych prac, co w dzisiejszych czasach jest w każdym sektorze rynku priorytetem.

Automatyzacja niestety, nie w każdej branży i zastosowaniach jest wykonalna. Wciąż proces miniaturyzacji maszyn jest na takim poziomi, że nie możemy wyeliminować pracy ludzkiej z takich zadań. Chodzi szczególnie o trudno dostępne miejsca, do których robotyczne ramie nie jest w stanie się dostać z taką łatwością, jak robi to wykwalifikowany pracowniki.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżyliśmy nieco zagadnienie wdrażania nowoczesnych technologii w firmie, a co za tym idzie optymalizacji kosztów przeznaczonych na produkcję.


Zobacz również