W dzisiejszych czasach społeczeństwo stanęło przed globalnym wyzwaniem, które nie ma odpowiednika we współczesnym świecie. Pandemia doprowadziła do znaczących zmian we wszystkich dziedzinach naszego życia. Większość ekspertów z różnych branż zauważa, że COVID-19 stworzył już tzw. nową rzeczywistość, co oznacza rozwój ekonomii platformowej, zwiększoną dbałość o zdrowie, w tym dobrostan emocjonalny, a także nowe podejście do pracy.

Wcześniej informowaliśmy o wynikach marcowego badania przeprowadzonego przez niezależną międzynarodową agencję analityczną CSA Research. Badanie dotyczyło głównych problemów, z którymi borykali się szefowie biur tłumaczeniowych na początku pandemii. Respondenci wskazywali na negatywne trendy, takie jak zmniejszenie popytu na usługi tłumaczeniowe, niepewność co do długości pandemii, wpływ koronawirusa na warunki pracy, a także inne czynniki wpływające na rozwój biznesu.

Na początku maja bieżącego roku agencja analityczna przeprowadziła kolejne badanie. W badaniu wzięło udział 115 największych firm tłumaczeniowych na świecie. Większość respondentów zwróciła uwagę, że pandemia spowodowała znaczne zmniejszenie popytu w branży tłumaczeniowej. Wyniki ankiety pokazały również, że kwestie finansowe i administracyjne budziły niepokój szefów firm. Wśród nich: zachowanie liczby i personelu pracowników, zdrowie emocjonalne i fizyczne personelu, wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych.

Podczas lockdownu większość firm częściowo lub w całości zdecydowała się na pracę zdalną pracowników. Wyniki ankiety ujawniły słabe strony pracy zdalnej, takie jak problemy z zarządzaniem czasem (konieczność opieki nad dziećmi i rozwiązywanie problemów domowych), brak narzędzi do zdalnego monitorowania czasu pracy pracowników oraz niedostateczne wyposażenie techniczne miejsca pracy. Oprócz tych czynników ankietowani wskazywali samotność (izolację od zespołu) za jedną z głównych wad pracy zdalnej.

Z kolei wszyscy ankietowani podejmują działania zmierzające do rozwiązania problemów nowej rzeczywistości. Prowadzą wydarzenia online w celu podtrzymania ducha korporacyjnego pracowników (80% ankietowanych podjęło taką działalność), stosują elastyczny grafik pracy (72%) i zapewniają wyposażenie techniczne domu (68%).

Większość liderów branży negatywnie ocenia obecną sytuację pod kątem perspektyw biznesowych. Jednak większość firm planuje zachować atrybuty nowej rzeczywistości w pracy: spotkania online z klientami i kontrahentami (87%), wideokonferencje (86%), połączona praca zdalna (83%).Zobacz również

Budowa i zastosowanie suwnicy pomostowej
Budowa i zastosowanie suwnicy pomostowej
Gaz dla firm - wszystko, co musisz wiedzieć
Gaz dla firm - wszystko, co musisz wiedzieć