Reklamy
Nieruchomości

Dom Development po I kwartale 2016 r.

Dom Development S.A., wiodący deweloper na polskim rynku, opublikował wstępną informację o wynikach sprzedażowych w I kwartale 2016 roku  i ocenę  sytuacji rynkowej.

Sprzedaż netto w I kwartale wyniosła 615 lokali, co oznacza wzrost o 32% r/r. Jest to najwyższa sprzedaż w I kwartale odnotowana w historii Spółki. Do osiągnięcia tak dobrego wyniku przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż zrealizowana na projektach: Żoliborz Artystyczny, Saska oraz Wilno.

W I kwartale 2016r. Dom Development przekazał klientom 256 lokali. Na wynik finansowy za I kwartał wpływają głównie przekazania na projektach: Rezydencja Mokotów (30 lokali), Żoliborz Artystyczny (49), Aleja Piastów (36) i Saska (32).

I kwartał 2016 roku, mimo wielu zmian w otoczeniu rynkowym, był okresem dalszego utrzymywania się zbilansowanego, silnego popytu i podaży. W dalszym ciągu obserwowaliśmy dużą aktywność klientów„gotówkowych” (ok. 35% sprzedaży Dom Development S.A. w tym okresie). Nowymi czynnikami wpływającymi na rynek mieszkaniowy w I kwartale 2016 były przede wszystkim: zwiększenie wymaganego wkładu własnego z 10% do 15%, wyższe marże kredytów w związku z tzw. podatkiem bankowym, wyczerpanie środków na 2016 rok w ramach programu Mieszkanie dla Młodych oraz spodziewane ograniczenia związane z tzw. ustawą oobrocie ziemią.

Jednocześnie niezmiennie niskie stopy procentowe oraz dobra sytuacja na rynku pracy stanowiły bardzo mocne fundamenty popytu. Na tyle mocne, że wyższy minimalny wkład własny oraz wzrost marż kredytów hipotecznych nie miały istotnego wpływu na rynek mieszkaniowy.

Wyczerpanie środków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych stanowi zaś barierę przede wszystkim dla rynku wtórnego – większość mieszkań z rynku pierwotnego to mieszkania w budowie i dla wielu z nich wciąż istnieje możliwość ubiegania się o dopłaty z puli na 2017 rok.

Ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną, która ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 roku może wpłynąć na wzrostcen działek nieobjętych obostrzeniami oraz spowodować utrudnienia w  pozyskiwaniu działek obecnie posiadających status gruntów rolnych. Z perspektywy Dom Development, dzięki znacznym zapasom gruntów oraz wiedzy i doświadczeniu w zakupach nieruchomości, zmiany te nie stanowią istotnej bariery prowadzenia działalności.

Wolumeny sprzedaży wciąż są wysokie, zaś ceny stabilne, co potwierdza wejście rynku mieszkaniowego na nowy, wyższy „poziom normalny”. Sprzedaż I kwartału w Dom Development podobnie jak w latach ubiegłych uległa korekcie sezonowej względem IV kwartału, co także można odbierać jako oznakę zdrowego rynku. Silna dynamika sprzedaży rok do roku wynika przede wszystkim ze wzbogacenia naszej oferty i zapowiada kolejny dobry rok dla  Dom Development S.A. Oczekujemy natomiast, że rynek w 2016 roku pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego – powiedział Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Dom Development SA

Reklamy