Reklamy
Nieruchomości

W jakich budynkach mieszkają Polacy?

58 proc. obywateli Unii Europejskiej mieszka w domach, a 42 proc. w mieszkaniach. Polska to pod tym względem przeciętny kraj, proporcje są bardzo podobne. Ale np. w Irlandii 93 proc. osób mieszka w domu, za to dwóch na trzech Hiszpanów żyje w bloku – wynika z danychEurostatu.

Od niemal dziesięciu lat systematycznie rośnie odsetek Polaków mieszkających w domach. W 2006 r. było to 49,7 proc., a 2014 zaś już 55,2 proc., przy czym każdego roku wartość ta jest większa. Zdecydowanie częściej Polacy mieszkają w domach wolnostojących (91 proc. domów) niż szeregowcach lub bliźniakach.

Z danych Eurostatu można tez wyciągnąć wnioski o strukturze zabudowy wielorodzinnej. Spośród Polaków mieszkających w tego typu nieruchomościach, prawie 80 proc. osób mieszka w budynkach, w których jest 10 lub więcej mieszkań. Wartość ta powoli rośnie. W 2006 r. było to 77,8 proc., a w 2014 r. – już 79,6 proc. Jest to związane z aktywnością deweloperów chętniej budujących większe budynki.

Jak mieszkają Polacy?Źródło: obliczenia Home Brokera na podst. danych Eurostatu (dane za 2014 r.)

Polskie mieszkalnictwo na tle Unii Europejskiej

W 2014 r. czterech na dziesięciu obywateli Unii Europejskiej mieszkało w mieszkaniach, co czwarty żył w bliźniaku lub szeregowcu, a co trzeci – w domu wolnostojącym. Poszczególne kraje mają swoją charakterystykę jeśli chodzi o to, w jaki sposób mieszkają ich obywatele. Zdecydowanie najwięcej osób mieszka w domach na Wyspach Brytyjskich. W Irlandii odsetek ten wynosi 92,8 proc., a w Wielkiej Brytanii 84,7 proc. Spory odsetek obywateli żyje w ten sposób także w Norwegii (82 proc. – wprawdzie ta do UE nie należy, ale w danych Eurostatu jest uwzględniana) i Chorwacji (80,8 proc.).
Co ciekawe jednak, 90 proc. Chorwatów mieszkających w domach mieszka w budynku wolnostojącym, a w Wielkiej Brytanii jest to tylko 29 proc. A to i tak nie są rekordowe wyniki raportowane przez Eurostat. W budynkach wolnostojących żyje zaledwie 11 proc. Maltańczyków i aż 97 proc. Rumunów mieszkających w domach.

W jakich budynkach żyją mieszkańcy wybranych krajów europejskich

Kraj

Dom

Dom wolnostojący

Bliźniak lub szeregowiec

Mieszkanie

Austria

54,9%

47,8%

7,2%

44,0%

Belgia

77,6%

36,7%

40,9%

22,0%

Bułgaria

56,0%

44,8%

11,1%

43,7%

Chorwacja

80,8%

72,6%

8,1%

19,1%

Cypr

72,7%

47,6%

25,0%

26,0%

Czechy

46,7%

36,6%

10,1%

52,8%

Dania

68,3%

56,7%

11,5%

31,0%

Estonia

36,8%

32,0%

4,8%

62,7%

Finlandia

65,9%

46,3%

19,6%

33,7%

Francja

68,7%

45,1%

23,6%

31,2%

Grecja

43,1%

32,9%

10,2%

56,9%

Hiszpania

33,1%

13,4%

19,7%

66,5%

Holandia

76,9%

15,8%

61,2%

19,2%

Irlandia

92,8%

40,3%

52,5%

7,0%

Islandia

54,3%

35,2%

19,1%

45,2%

Litwa

41,4%

36,1%

5,3%

58,4%

Luksemburg

65,3%

37,5%

27,8%

34,0%

Łotwa

34,8%

31,4%

3,4%

65,1%

Malta

47,1%

5,4%

41,7%

52,6%

Niemcy

42,1%

26,6%

15,5%

56,7%

Norwegia

82,0%

62,4%

19,6%

16,4%

Polska

55,2%

50,2%

5,1%

44,7%

Portugalia

54,9%

37,6%

17,3%

45,0%

Rumunia

62,0%

60,0%

2,0%

38,0%

Słowacja

49,4%

47,6%

1,8%

50,3%

Słowenia

70,3%

65,4%

4,9%

29,4%

Szwajcaria

36,9%

24,4%

12,6%

60,1%

Szwecja

58,0%

48,8%

9,2%

40,9%

Węgry

66,9%

61,8%

5,1%

32,7%

Wielka Brytania

84,7%

24,7%

60,0%

14,4%

Włochy

48,9%

21,2%

27,6%

50,8%

Unia Europejska

57,7%

33,7%

24,0%

41,7%

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych Eurostatu za 2014 r.

Z kolei największa część populacji mieszka w mieszkaniach w Estonii (62,7 proc.), Łotwie (65,1 proc.) oraz Hiszpanii (66,5 proc.). Najbardziej kameralna zabudowa występuje na Malcie, gdzie 90 proc. spośród mieszkających w bloku, mieszka w budynku z mniej niż 10 lokalami. Odwrotnie jest w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz w Bułgarii. Tam 87-89 proc. mieszkańców bloków mieszka w budynkach wielorodzinnych z ponad 10 lokalami.

Marcin Krasoń, Home Broker

Reklamy