Reklamy
Nieruchomości

Lokum przed czasem to tysiące złotych na zakupy

Przedterminowy odbiór mieszkania od dewelopera to nie tylko miła niespodzianka, lecz również niemałe oszczędności dla właściciela nowego „M”.

Opóźnianie realizacji inwestycji deweloperskich jest na porządku dziennym. Bywa, że nabywcy mieszkań otrzymują do nich klucze wiele miesięcy później niż im to obiecano i zapisano w umowach.  W tym czasie klienci muszą ponosić wiele dodatkowych kosztów w postaci chociażby najmu dodatkowego „M” czy też ubezpieczenia wymaganego przez banki udzielające kredytów.

Należy  jednak zauważyć, że klienci są coraz bardziej wyedukowani i świadomi zasad rządzących polskim rynkiem nieruchomości – obecnie „prześwietlają” dokładnie dewelopera i jego działalność zanim podpiszą umowę. Znacznie częściej wybierają spółkę, która ma własnego wykonawcę, co jest gwarantem terminowej realizacji inwestycji. Bywa, że dzięki temu spotyka ich miła niespodzianka – mieszkanie jest ukończone przed planowanym terminem.

– Przyspieszenie procedury związanej z wydaniem lokali, aktami notarialnymi gwarantuje duże oszczędnościklientom, którzy m.in. wspierają się kredytem. Środki wpłacane co miesiąc tytułem ubezpieczenia mogą przeznaczyć np. na zakupy do nowego mieszkania – sugeruje Mariola Krakowiak, dyrektor ds. sprzedaży w Allcon Osiedla.

W odpowiednich warunkach

Według GUS wielorodzinne projekty mieszkalne są realizowane średnio w ciągu 24,5 miesiąca. W tym czasie deweloper musi przygotować inwestycję: powstaje koncepcja, a następnie projekt. Dużo czasu zajmują formalności przed wejściem na plac budowy.  Czas realizacji inwestycji w ostatniej dekadzie praktycznie się nie zmienił, mimo że deweloperzy odeszli od budowania mrówkowców i dzisiaj   realizują przeważnie budynki wielorodzinne liczące od 40 do 100 lokali. Nawet spółki, które mają ambitne plany, ostrożnie je etapują. Jak wyjaśniają przedstawiciele Home Brokera, mimo że z biegiem lat na budowach wykorzystuje się coraz lepsze materiały i technologie, zakres robót pozostaje niezmienny. Wiele prac można przeprowadzić tylko w określonych warunkach atmosferycznych – np. tynkuje się tylko przy temperaturach powyżej 5 st. C, praceizolacyjne na zewnątrz można wykonywać tylko wtedy, gdy nie pada deszcz, a rusztowania stawia się w bezwietrzną pogodę.

– Opóźnienia na budowie mogą być też efektem problemów z wykonawcami bądź opóźnień w wypłacie kredytu, gdy bank czeka aż deweloper sprzeda określoną pulę mieszkań, aby uruchomić finansowanie – zaznaczająanalitycy z Home Brokera.

Jak podkreśla Mariola Krakowiak z Allcon Osiedla, czas procesu budowlanego zależy od skali inwestycji: – Najszybciej powstają nieduże osiedla o popularnym standardzie. Z kolei więcej czasu zabiera budowa apartamentów w centrach miast.

Na przykład realizacja I etapu projektu Awiator, obejmującego 142 mieszkania zajęła deweloperowi ok. 20 miesięcy, z czego jeden miesiąc został poświęcony na formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Tempo budowy można przyspieszyć dzięki odpowiedniej strategii pozwalającej na integrację i zarządzania procesem budowlanym. Ułatwia to w dużej mierze fakt posiadania własnego wykonawcy, w tym przypadku spółki Allcon Budownictwo – gwarantuje terminową realizację budynków. – W efekcie wiele inwestycji zrealizowaliśmy i przekazaliśmy mieszkańcom przed planowanym terminem – zaznacza Mariola Krakowiak.

Pełna skarbonka

Allcon Osiedla w ostatnich latach często wraz z generalnym wykonawcą (Allcon Budownictwo) podejmował decyzje o przyspieszeniu tempa realizacji projektów. – Imperatywem była dynamiczna sprzedaż mieszkań m.in. w budynkach Awiatora czy na Królewskim Wzgórzu, plany związane z wydarzeniami promocyjnymi, np. dni otwarte, jak również pora roku – podobnie jak nasi klienci wolimy przekazywać mieszkania późnym latem niż podczas deszczowej jesieni i zimy – informuje Mariola Krakowiak.

Dla samego klienta wcześniejszy odbiór lokum to nie tylko miła niespodzianka, lecz także oszczędności. Zaoszczędzą również osoby, które do chwili odbioru własnego musiały wynajmować cudze „M”. Jak wyliczają eksperci ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, klucze odebrane zaledwie dwa miesiące wcześniej, pozwalają zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych na niepotrzebnym już najmie lokum. Z kolei dla tych, którzy kupili mieszkanie jako inwestycję na wynajem, przedterminowy odbiór oznacza wcześniejsze wpływy od najemców, a kredyt niejako sam zaczyna się szybciej spłacać.

Co istotne, w przypadku niektórych kredytów, wcześniejszy odbiór mieszkania i dopełnienie wszystkich obowiązków formalnych właściciela z założeniem księgi wieczystej mieszkania, skutkuje obniżką marży banku, podwyższonej w umowie do czasu np. podpisania aktu własności. Może to oznaczać dodatkowy zysk. Ponadto, jeżeli inwestycja jest szybciej oddana, to szybciej zostaną wpłacone należności do dewelopera, a co za tym idzie – szybciej wypłacony kredyt. A do momentu wypłacenia całego kredytu, kredytobiorca spłaca tylko odsetki bez kapitału. Tymczasem szybsza spłata kapitału to mniej odsetek w całym okresie kredytowania.

Allcon Budownictwo

Reklamy