Reklamy
Nieruchomości

Najwięcej szkód majątkowych zgłaszanych jest latem

Skutki nawałnic, przepięcia, włamania i kradzieże – to najczęstsze szkody wyrządzone na mieniu Polaków podczas letnich miesięcy. Ponad 40 proc. zgłaszanych w tym czasie szkód związanych jest z aurą, głównie gwałtownymi burzami i opadami. Jednak szkody występują nie tylko latem. Dlaczego warto ubezpieczyć swój dom i o co można rozszerzyć zakres ochrony?

Tylko niespełna połowa nieruchomości w Polsce jest ubezpieczona. Większość osób nie kupuje polisy, gdyż uważa, że jest ona za droga. Mimo to, z każdym rokiem rośnie liczba Polaków kupującychubezpieczenie majątkowe. Statystyki podnoszą kredytobiorcy, którzy są zobowiązani przez banki do zakupu polis na domy lub mieszkania w kredycie. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują coraz szersze zakresy ochrony i zachęcają do kupowania całych pakietów ubezpieczeniowych. Z tego względu polisy majątkowe są obecnie jednymi z najchętniej wykupowanych na rynku.

Ochrona potrzebna cały rok

Firmy ubezpieczeniowe podają, że prawie 60 proc. szkód mieszkaniowych to wynik zalania, głównie przez gwałtowne opady, awarie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz szkody wyrządzone w tym zakresie przez sąsiadów. O ile nawałnice najczęściej zdarzają się w okresach letnich, o tyle pozostałe zdarzenia występują już przez cały rok. – W przypadku kradzieży z włamaniem czy dewastacji mienia nie można mówić o letniej sezonowości zgłaszanych szkód.

Szkody z tego tytułu ubezpieczeni zgłaszają regularnie przez cały rok – mówi Dorota Parszewska, ekspert z Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.. Wzrost liczby zgłoszeń zauważalny jest także w okresie zimowym. Szkody wynikają wówczas najczęściej z dogrzewania mieszkań niesprawnymi piecykami lub innymi tego typu urządzeniami. Warto więc posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały rok. Towarzystwa ubezpieczeniowe idą w tym zakresie jeszcze dalej. – Z początkiem lipca wprowadziliśmy ubezpieczenie domów i mieszkań z możliwością wykupienia polisy na okres dłuższy niż rok – nawet na 3 lata – informuje ekspert INTER.

W jakim zakresie chcemy się ubezpieczać?

Najczęściej kupowane ubezpieczenia majątkowe obejmują ochroną ruchomości domowe, mury i elementy stałe domu lub mieszkania, a także OC w życiu prywatnym. Okazuje się, że ubezpieczeni posiadający takie polisy, nadal często nie wiedzą z jakich elementów się one składają. Ubezpieczyciele zaczynają jednak zauważać coraz wyraźniejszą zmianę w tym zakresie. – Z naszych analiz wynika, że odsetek kupujących polisy majątkowe „w ciemno”, kierujących się bardziej ceną niż zakresem ochrony, stale maleje. Klienci są coraz bardziej świadomi i mają duże oczekiwania, co do ochrony swoich majątków. Stąd też, w naszym najnowszym produkcie INTER Lokum zaproponowaliśmy np. ubezpieczenie garażu wolnostojącego, basenu, składziku na narzędzia, domu w budowie, a także ochronę obiektów znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia jak domek letniskowy a nawet nagrobek – wymienia Dorota Parszewska z TU INTER. – Klienci chcą też często ubezpieczać małą architekturę, elewację, ogrodzenie, czy też rośliny przydomowe. Ubezpieczenie OC rozszerzają o szkody mogące zostać wyrządzone podczas m.in. pływania jachtami czy motorówkami, zabawy dronem, uprawiania sportów ekstremalnych czy szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem koni – podkreśla ekspert.

Różnorodność ochrony

Ubezpieczyciele stale rozszerzają pakiety ubezpieczeń domów i mieszkań. W zakres ochrony może wejść dodatkowo mienie służbowe, takie jak np. laptop służbowy używany w domu czy unit stomatologiczny lekarza dentysty prowadzącego działalność w miejscu ubezpieczenia. Ciekawymi opcjami, możliwymi przy zakupie ubezpieczenia mieszkaniowego, jest wsparcie prawne albo tzw. OC sąsiada – ubezpieczenie szkód powstałych wskutek zalania mieszkania sąsiadowi czy OC lokatora – ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim przez naszych najemców. Wśród zakresów ochrony w pakietach ubezpieczeń majątkowych dostępnych na rynku coraz częściej można znaleźć usługi assistance: domowego, medycznego, samochodowego czy rowerowego.

Odpowiednie ubezpieczenie domu lub mieszkania pomoże zrekompensować ewentualne straty mogące powstać w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Rozszerzając zakres ochrony o elementy istotne dla nas, możemy zabezpieczyć nie tylko dodatkowe elementy majątku, ale także siebie i rodzinę oraz uniknąć odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nasze dzieci, zwierzęta czy lokatorów. Nie ma już konieczności kupowania kilku polis z różnych zakresów, dzięki czemu oszczędzamy i czas i pieniądze.

Grupa INTER

Reklamy