Nieruchomości

Nowe regulacje utrudniają nabywanie nieruchomości przez deweloperów i mogą doprowadzić do spadku podaży mieszkań

Ustawa z 14 kwietnia bieżącego roku o wstrzymaniu sprzedażynieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadza daleko idącą nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona zastosowanie do transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne pomiędzy podmiotami prywatnymi.

– Zasadnicza zmiana w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzona tą nowelizacją sprowadza się do zakazu zakupu nieruchomości rolnych na cele inwestycyjne, które nie są związane z rolnictwem – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl mec. Anna Woźniakowska-Dębiec z Kancelarii Gardocki i Partnerzy – zapis ten obejmuje także budownictwo mieszkaniowe oraz komercyjne. W praktyce nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny, będący osobą fizyczną. Restrykcje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mają zastosowanie do nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 3000 metrów kwadratowych bez względu na to, gdzie są one położone – na wsiach czy w obrębie miast.

Przeznaczenie rolnicze może wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w odniesieniu do terenów, które nie mają planu ze sklasyfikowania jako użytki rolne w ewidencji gruntów. Zważywszy, że aktualnie 30% kraju posiada plany zagospodarowani przestrzennego, znaczny procent terenów położonych w miastach – dotychczas niezabudowanych – ma status działek rolnych. Z uwagi na to, nowa ustawa dotyczy także nieruchomości położonych w miastach, które stanowią atrakcyjną lokalizację pod zabudowę wielomieszkaniową oraz     nie nadają się do prowadzenia działalności rolniczej. Nowe regulacje utrudniają nabywanie przez deweloperów nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe, a także mogą spowodować wzrostcen działek położonych na obszarach posiadających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na inwestycje – zauważa Woźniakowska-Dębiec.

eNewsroom.pl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com