Reklamy
Nieruchomości

Optymalizacja kosztów utrzymania magazynu. Gdzie warto szukać oszczędności?

Oświetlenie hali magazynowej to, obok ogrzewania, największy wydatek związany z kosztami utrzymania tego typu obiektu. W zależności od zastosowanych technologii, stanowić może od 40 do nawet 70% wszystkich kosztów operacyjnych.Warto zatem postawić na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które w znacznym stopniu ograniczą wydatki na energię. Z tak powstałych oszczędności, w ciągu zaledwie kilku lat możemy sfinansować kredyt, zaciągnięty na potrzeby inwestycji.


Nowoczesne oświetlenie z zyskiem dla portfela
Jak podkreślają eksperci, oszczędności, jakie możemy wygenerować, stosując nowoczesne systemy oświetlenia oraz zewnętrzne źródła finansowania, pozwalają na zwrot inwestycji już w przeciągu kilku pierwszych lat. Projektując system oświetlenia dla przestrzeni magazynowej należy wyjść od warunków, jakie docelowo panować będą w środku. Pod uwagę należy wziąć wysokość oraz kubaturę budynku, dostęp do światła naturalnego, ilość regałów i wysokich maszyn oraz ich rozmieszczenie, ale również usytuowanie poszczególnych stanowisk pracy. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty oraz mając na względzie czynnik ekonomiczny, do realizacji systemu oświetlenia w strefie magazynowej rekomendowane są najczęściej rozwiązania, łączące w sobie oprawy hermetyczne z technologią LED.

– Proponujemy oprawę LED Lumia, w dwóch wersjach do wyboru: 36W – długości 125 cm lub 45W – długości 155 cm. Takie rozwiązanie nie tylko zapewni nam neutralną barwę światła, o wartości odpowiednio 3600 lm dla wersji 36W oraz 4500 lm w przypadku wersji 45W, i optymalny (120°) kąt świecenia, ale przede wszystkim zagwarantuje oszczędności na poziomie kosztowym – tłumaczy Marcin Sosnowski, ekspert firmy GTV, specjalizującej się w branży oświetlenia inwestycyjnego i konsumenckiego.

Przykładem niech będzie magazyn o powierzchni 3100 m2. Przez ostatnie 15 lat korzystano z oświetlenia opartego na tradycyjnych oprawach hermetycznych i świetlówkach liniowych T8 wyposażonych w statecznik magnetyczny. System oświetlenia, który pracował przez całą dobę, generował średnie roczne koszty energii na poziomie ponad 70 tyś. zł, co ostatecznie wymusiło na zarządcach obiektu konieczność jego modernizacji. – Nasza firma zaproponowała rozwiązanie oparte na wydajnych i energooszczędnych oprawach LED Lumia, dzięki którym wydatki na energię związane z oświetleniem spadną o ponad 65% w skali roku. Należy zaznaczyć, że taka zmiana pozytywnie wpłynie na rachunek ekonomiczny firmy, a sama inwestycja zwróci się w już niespełna pół roku – przekonuje ekspert. Warto także zainwestować w automatyczne systemy sterowania oświetleniem uwzględniające szereg czujników (obecności, ruchu), które zoptymalizują zużycie energii, zachowując komfort pracy na niezmienionym poziomie.

Ciepło gwarancją komfortu

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Dla hal przemysłowych i magazynowych została ona określona na poziomie nie niższym niż 14°C, co – biorąc pod uwagę kubaturę budynku – stawia wysokie wymagania izolacyjności cieplnej przegrodom zewnętrznym. Samo zastosowanie materiałów o najniższym współczynniku przenikania ciepła nie uchroni jednak właścicieli i zarządców hal magazynowych przed koniecznością ogrzania przestrzeni do wymaganego poziomu. Koncentrują się więc na poszukiwaniu takich rozwiązań w zakresie systemu ogrzewania, które, z jednej strony będą najbardziej wydajne w tak wymagającym środowisku, z drugiej zaś – pozwolą jak najefektywniej wykorzystać nagromadzone już wewnątrz budynku ciepło.

Obecnie, najczęściej wykorzystywaną technologią są nagrzewnice, wymuszające cyrkulację powietrza, których ilość oraz moc grzejna ustalane są na podstawie sporządzonego bilansu cieplnego budynku. Parametr ten dość precyzyjnie określa ilość strat ciepła uciekającego przez ściany, drzwi, okna czy bramy, lecz uwzględnia także zyski cieplne wynikające z pracy maszyn czy obecności ludzi. Coraz częściej w dużych halach przemysłowych spotkać można także zainstalowane w górnych partiach destratyfikatory. Ich zadaniem jest przetransportowanie, poprzez cyrkulację, zgromadzonego przy stropie ciepłego powietrza do strefy przypodłogowej, czyli tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Izolacja instalacji wentylacyjnych – inwestycja w energooszczędność, trwałość i bezpieczeństwo

Magazyny, ze względu na dużą kubaturę, należą do obiektów szczególnie wymagających także w kontekście poprawnej wentylacji. Aby osiągnąć założone temperatury w pomieszczeniach pełniących rolę magazynu czy hali produkcyjnej, projektant powinien nie tylko brać pod uwagę potrzeby cieplne budynku, ale też przewidzieć zorganizowane i przypadkowe ruchy powietrza. W obiektach wielkokubaturowych ciepłe powietrze ucieka go góry, a zimnie napływa do strefy roboczej.

Zwiększone zapotrzebowanie na ciepło często spowodowane jest nadmierną wentylacją wywołaną przez częste otwieranie drzwi i bram, oraz brak kurtyn powietrznych. Dlatego też już na etapie projektowania hali warto uwzględnić nie tylko odpowiednią izolację przegród budowlanych, ale też kanałów i urządzeń wentylacyjnych.

– Ważne jest, aby podczas transportu ciepłego lub zimnego powietrza przez długie kanały wentylacyjne utrzymywać temperaturę i straty ciepła na określonym, założonym podczas procesu projektowania, poziomie. Utrzymanie tych dwóch parametrów jest istotne dla minimalizowania zapotrzebowania budynku na energię – wyjaśnia Robert Kotwas, ekspert firmy Paroc specjalizującej się w niepalnych izolacjach technicznych z wełny kamiennej. – Co więcej, przewody instalacyjne stanowią dość newralgiczny element z punktu widzenia trwałości systemu i bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Odpowiednia izolacja zapobiega kondensacji wilgoci na zewnętrznej bądź wewnętrznej powierzchni kanałów, chroni je przed korozją, a także zwiększa ich trwałość w wypadku wystąpienia ognia – podsumowuje.

Choć inwestycje w bezpieczne i energooszczędne technologie na pierwszy rzut oka mogą wydawać się mało opłacalne, to w dłuższej perspektywie przyczynią się do znacznego ograniczenia kosztów energii elektrycznej i cieplnej przedsiębiorstwa. Z pomocą w finansowaniu tego typu przedsięwzięć przychodzą takie instytucje, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF), proponujące wsparcie w postaci kredytu lub leasingu inwestycyjnego, którego raty spłacane są z bieżących oszczędności wynikających z mniejszych wydatków na energię.

GTV

Reklamy