Reklamy
Nieruchomości

Oszczędności Polaków – plany mieszkaniowe jednym z najważniejszych powodów systematycznego odkładania pieniędzy

W powszechnej świadomości pokutuje opinia, iż Polaków nie stać na oszczędzanie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zbyt niskie dochody w relacji do niezbędnych wydatków. Panuje też przeświadczenie, iż Polacy nawet jeśli już osiągają wyższe zarobki to i tak nie mają wyrobionego nawyku oszczędzania.

Wyniki badania „Pokolenia o finansach”, zrealizowanego na zlecenie Banku Zachodniego WBK wskazują, iż nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać. Do posiadania poduszki finansowej (rozumianej jako minimum trzymiesięczne dochody) przyznaje się 45% gospodarstw domowych. To znaczny postęp w porównaniu do wcześniejszych lat. Jak podaje firma TREENEO jeszcze 15 lat temu posiadanie oszczędności deklarowało zaledwie 24% badanych.

W jakim celu gromadzone są oszczędności? Jak można się domyślić jest to związane w dużym stopniu z wiekiem:

osoby najmłodsze (do 20 lat, tzw. pokolenie Z) oszczędza głownie na przyjemności, wakacje, podróże, rozwój swoich pasji, czy też zainteresowań,
aż połowa pokolenia Y (21-35 lat) odkłada pieniądze na mieszkanie,
pokolenie X (36-50) oszczędzane pieniądze zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w wykształcenie i lepszy start swoich dzieci.

Jak widać plany mieszkaniowe są w pewnym wieku jednym z najważniejszych powodów systematycznego oszczędzania. Można też założyć, iż pod hasłem zapewnienia lepszego startu swoim dzieciom kryje się także ich finansowe wsparcie w nabyciu pierwszego mieszkania. W wielu krajach rządy wręcz zachęcają do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe udzielając specjalnych preferencji, czy też finansowo wspierając tego rodzaju działania. Być może i u nas pojawi się wkrótce taka możliwość. W ostatnich miesiącach prezentowanych jest bowiem sporo pomysłów mających ułatwić zgromadzenie niezbędnych środków przynajmniej na wkład własny, m. in. indywidualne konta mieszkaniowe (zwolnione z podatku dochodowego wypłacana dodatkowa premia), czy też możliwość wypłacenia środków na zakup mieszkania z mających powstać w wyniku reformy OFE Pracowniczych Planów Kapitałowych (pieniądze należałoby jednak zwrócić do 10 lat).

Jaroslaw Mikołaj Skoczeń
Grupa Emmerson S.A.
www.strefynieruchomosci.blog.pl

Reklamy