Reklamy
Nieruchomości

Rozwiązania nowej generacji zmienią rynek zarządzania obiektami w ciągu 5 lat

– 5 kolejnych lat będą okresem decydującym dla rynku zarządzania obiektami (Facility Management, FM). W miarę dojrzewania i upowszechniania się usług, innowacje wykorzystujące nowe modele biznesowe, wdrażanie technologii oraz bardziej wyrafinowane propozycje w zakresie wartości będą czynnikami kluczowymi dla rozwoju.

Technologie wspomagające, takie: jak Internet rzeczy (Internet of Things – IoT), Big Data i zaawansowana dołączalność będą wpływać nawydajność zarówno dostawców, jak i klientów, zaś zmiany w zakresie przyszłych miejsc pracy i siły roboczej tworzą rozległe możliwości dla zintegrowanych rozwiązań zarządzania zmianami w miejscu pracy. Partnerstwa, współpraca oraz fuzje i przyjęcia (Mergers and acquisitions, M&A) będą ułatwiać integrację usług, konwergencję z zarządzaniem energią, zapewnianie produktywności biznesowej, inteligentną technologię oraz internacjonalizację umów. Odnoszący sukcesy dostawcy będą pełnić rolę doradców klienta w zakresie produktywności w celu zapewnienia propozycji wartości wykraczającej poza samo zarządzanie kosztami.

Z nowej analizy Frost & Sullivan pt. Przyszłość zarządzania obiektami (http://frost.ly/n5) wynika, że rynek osiągnie do 2025 r. wartość 945,11 mld $, zaś zintegrowane zarządzanie obiektami (IFM) będzie najszybciej rozwijającym się segmentem. Badanie obejmowało analizy 8 trendów kształtujących rynek FM oraz prognozy dotyczące kondycji branży za 10 lat. Badanie obejmuje prognozy dotyczące wzrostu, wizję przyszłej konkurencji, wpływ natechnologię, pojawiające się modele biznesowe oraz szczegółowe informacje na temat kluczowych Megatrendów kształtujących rynek.

„Rosnąca konkurencja cenowa, która prowadzi do erozji udziału w rynku oraz zysków, skłania dostawców usług FM do skupiania się na utrzymaniu i rozwoju istniejących klientów poprzez wykorzystanie technologii” – twierdzi Partner Zespołu ds. Energii i Ochrony Środowiska Frost & Sullivan, John Raspin. „Modele biznesowe Anything as a Service lub XaaS umożliwią pierwszym oferentom kontrolowanie i ponowne definiowanie relacji z klientami”.

W wymiarze regionów, najszybciej rozwijającymi się rynkami FM będą region Azji i Pacyfiku oraz Bliski Wschód, chociaż Ameryka Północna i Europa nadal będą zajmować czołowe pozycje w zakresie innowacji. Ponadto:

W Europie przewidywany jest najwyższy wskaźnik działalności w zakresie fuzji i przejęć.

W Ameryce Północnej dojdzie do zwiększenia efektywności i marż integracji usług, zaś na rynkachpojedynczych usług dojdzie do stagnacji.

Dynamiczny rynek FM w regionie Azji i Pacyfiku będzie kształtowany przez rozwój ekonomiczny, konstrukcję komercyjną i rozwijającą się kulturę outsourcingu usług.

Rynki takie jak Wielka Brytania i Skandynawia będą prekursorami w zakresie optymalizacji miejsca pracy oraz produktywności biznesowej, zaś lokalni uczestnicy będą angażować się w innowacje, aby przezwyciężyć problem upowszechniania się FM.

Wysoki rozwój na Bliskim Wschodzie będzie napędzany przez działania budowlane i dużą obecność międzynarodowych firm.

„Wymagające i złożone regulacje będą zachęcać największe firmy do przekazywania kwestii zgodności kompetentnym dostawcom usług FM oraz firmom oferującym usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju” – dodaje Raspin. „Sprawi to, że rynek FM będzie również wpływać na rozwój zarządzania zrównoważonym rozwojem”.

Ogółem, globalny zewnętrzny rynek FM stanie się rynkiem złożonym, który do 2025 r. będzie warty prawie 1 bln $, przy czym usługi zebrane i zintegrowane będą odpowiadać łącznie za 35% przychodów.

Badanie pt. Przyszłość zarządzania obiektami stanowi część programu partnerstwa na rzecz wzrostu Home & Buildings (Domy i budynki). Powiązane badania Frost & Sullivan obejmują: The Future of Lighting, 2016 Global Homes and Buildings Industry Outlook, European Energy Savings Contract and Performance Contracting Market, DC Distribution Opportunities and Impact on Homes and Buildings, World Voice Alarm Systems Market. Wszystkie objęte subskrypcją badania zawierają szczegółowe oceny szans rynkowych i trendów branżowych, opracowane na podstawie szczegółowych wywiadów z uczestnikami rynku.

Frost & Sullivan

Reklamy