Reklamy
Nieruchomości

Wartość inwestycji na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych wzrosła o 25% w 2015 roku

Inwestycje na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w IV kwartale 2015 roku sięgnęły 64,5 miliarda euro, przez co ich łączna wartość w całym minionym roku wyniosła 238,5 miliarda euro. Oznacza to wzrost o 25% w stosunku do 2014 roku – wynika z najnowszego kwartalnego raportu firmy Knight Frank, prezentującego sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie (European Quarterly Report).

Wzrost aktywności na rynku inwestycyjnym w 2015 roku był zjawiskiem powszechnym, w szczególności na rynkach centralnych, tj. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, gdzie wartość inwestycji zwiększyła się o ponad 20%. Na rynkach peryferyjnych wolumen inwestycji wzrósł przede wszystkim we Włoszech i w Portugalii, w obu przypadkach napędzany rosnącą aktywnością inwestorówzagranicznych.

Skala popytu inwestycyjnego przełożyła się na utrzymanie się presji zniżkowej w przypadku stóp kapitalizacji inwestycji typu „prime” przez cały 2015 rok, przy czym tempo spadku stóp obniżyło się w IV kwartale. Wyliczona przez Knight Frank średnia ważona stopa kapitalizacji z inwestycji w nieruchomości biurowe na europejskim rynku „prime” zmniejszyła się w IV kwartale o 4 punkty bazowe, do rekordowo niskiego poziomu 4,79%, co w dużej mierze było konsekwencją spadku stóp kapitalizacji w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli i Lizbonie.

Europejskie rynki najemców również odnotowały znaczną poprawę aktywności w 2015 roku. W perspektywie roku całościowy popyt na monitorowanych przez Knight Frank głównych rynkach nieruchomości biurowych wzrósł o 10%. Tendencja ta utrzymywała się pomimo spadku popytu na dwóch największych rynkach europejskich, londyńskim i paryskim, głównie dzięki dobrym wynikom na rynkach: niemieckim, iberyjskim oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyliczony przez Knight Frank wskaźnik czynszów dla europejskich powierzchni biurowych typu „prime” podniósł się o 3,5% w ciągu 2015 roku, głównie w związku ze wzrostami na rynkach w takich miastach jak Dublin, Londyn, Madryt i Sztokholm. Oczekuje się, że w 2016 roku tendencja wzrostowa rozszerzy się także na inne miasta i obejmie między innymi Paryż, gdzie po ponad dwóch latach stabilizacji spodziewany jest wzrost czynszów w budynkach biurowych typu „prime”.

Andrew Sim, Dyrektor Działu Europejskich Rynków Kapitałowych w Knight Frank mówi: „Mocny IV kwartał wieńczy wyjątkowo udany rok dla rynku nieruchomości komercyjnych w Europie i nic nie wskazuje na to, aby apetyt inwestorów miał się zmniejszyć. Co prawda, zgodnie z naszymi prognozami, brytyjski rynek inwestycyjny może doświadczyć chwilowej stagnacji w okresie poprzedzającym czerwcowe referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przewidujemy jednak wzmożoną aktywnoś
na niektórych rynkach Europy Południowej i ogólne utrzymanie się wartości inwestycji w Europie w 2016 roku na podobnym poziomie.”

Matthew Colbourne, Associate w Dziale Badań Rynków Międzynarodowych w Knight Frank, komentuje: „W 2015 roku europejski rynek najemców odżył, a popyt na powierzchnie biurowe wzrósł w większości kluczowych regionów. W 2016 roku spodziewamy się dalszego wzrostu najmu, jako że najemcy korporacyjni wykazują coraz większą gotowość do podejmowania ważnych decyzji biznesowych. Duży popyt na powierzchnie biurowe zlokalizowane w centralnych obszarach biznesu, w połączeniu z ograniczoną działalnością deweloperską, powinien przynieść wzrost czynszów na coraz większej liczbie rynków europejskich.”

Knight Frank

Reklamy