Reklamy

E-nnovation

E-nnovation

Zostaną na niej zaprezentowane ostatnie trendy i nowości w e-commerce.

Prelegenci e-nnovation to ludzie, którzy budowali podwaliny e-handlu na świecie. Zaprezentują nowe przedsięwzięcia i projekty, które ukształtują i zmienią przyszłość Internetu. Przedstawią prognozy rozwoju e-świata. Nie zabraknie także praktyków e-handlu, którzy zdobywali doświadczenie w e-commerce w Europie-Środkowo Wschodniej.

Co znajdziesz na e-nnovation:
– najciekawsze studia przypadków, spektakularne sukcesy i głośne porażki projektów e-commerce;
– nowe technologie, innowacyjne rozwiązania i ich zastosowanie w e-commerce,
– kierunki rozwoju handlu internetowego;
– czynniki specyficzne dla konkretnych regionów;
– przykłady rozwiązań, które usprawnią sprzedaż.

Reklamy

Komentarze