II Kongres Inwestycyjny

Rozmówcy pierwszego panelu dyskusyjnego doszukali się głównej przyczyny stagnacji na rynku inwestycyjnym w przepaści komunikacyjnej pomiędzy przedsiębiorcami a inwestorami. Przedstawiciele IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) stwierdzili, że gdy brakuje nici porozumienia, warto skorzystać z doradcy finansowego. Takie usługi oferuje organizator konferencji, Obserwatorium Zarządzania, ze swoimi programami Katalizator Inwestycji i Katalizator Innowacji.

Drugi panel dotyczył komercjalizacji nowych technologii, gdzie rozmówcy skupili się na temacie braku komunikacji między światem nauki i biznesu. Wnioski nie były pozytywne: kontekst historyczny i niski poziom polskiej nauki przekładają się na brak zainteresowania budowaniem wartości poprzez innowacje technologiczne w polskich firmach.

Oba panele oraz towarzyszące im warsztaty pokazały uczestnikom, że inwestorzy szukają przesiębiorców, którzy wyegzekwują plan zagospodarowania swojej niszy. Taki przedsiębiorca musi być przy tym szczery w swoich zamiarach, kompetentny w zakresie organizacji biznesu oraz świadomy tego, jakiego kapitału poszukuje. Gdy zaczyna tych cech brakować, pojawiają się nieporozumienia pomiędzy stronami inwestycji, o czym referował Piotr Zakrzewski, przedstawiając raport „Kapitał MŚP 2011”. Według niego jedna trzecia spółek portfelowych nie dotrzymuje harmonogramow i oczekiwanych zwrotów z powodu błędów w komunikacji na linii inwestor ‒ przedsiębiorca.

Ostatecznie, po kongresie dało się odczuć, że polski rynek charakteryzuje brak popytu na innowacje, słaby przepływ technologii pomiędzy nauką a biznesem i stagnacja inwestycyjna na poziomie MŚP. Aby temu przeciwdziałać, zapowiedziano prace nad ustawą zezwalającą uczelniom na zakładanie spółek akcyjnych, a Krajowy Fundusz Kapitałowy przedstawił możliwość finansowania projektów jeszcze na etapie badawczym.

Magazyn „Proseed” był patronem medialnym II Kongresu Inwestycyjnego.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com