Relacje: IV Forum Gospodarcze InvestExpo

Przedsięwzięcie, skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zgromadziło blisko 300 osób. Pierwszy dzień biznesowego szczytu rozpoczęto od kwestii wsparcia jakie przedsiębiorcy oferuje Anioł Biznesu. Dyskutowano nt. możliwości pozyskania finansowania, omawiano korzyści jakie oferuje taka współpraca obydwu stronom.

Forum stworzyło młodym przedsiębiorcom szansę zaprezentowania swoich pomysłów potencjalnym inwestorom.

Tego dnia toczyły się również ożywione dyskusje wokół tematów takich jak „Polska – stabilny rynek dla inwestorów?” oraz „Kobieta – biznes – finanse”. Przedmiotem rozważań nad możliwościami inwestowania na Śląsku stały się diagnoza potencjału inwestycyjnego województwa śląskiego czy inwestycje w innowacje. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tadeusz Donocik zwrócił uwagę na fakt, iż mali i średni przedsiębiorcy wykazują duże zainteresowanie inwestowaniem w innowacje, jednak towarzyszące temu zbyt duże ryzyko sprawia, iż w tej kwestii pozostają ostrożni i finansowanie inwestycji opierają o kapitał pochodzący od rodziny lub znajomych.

Blok kobiecy został poświęcony przede wszystkim roli kobiet w innowacyjnej gospodarce, oraz kreowaniu ich wizerunku w biznesie. Panelistki, wśród których znalazły się Aldona Michalak, (prezes Ligi Kobiet Polskich), Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza), Elżbieta Kazibut-Twórz (Dziennik Zachodni), Grażyna Szymborska (dyrektor Filharmonii Śląskiej) czy Ewa Gołębiowska (dyrektor Zamku Cieszyn) poruszyły m.in. kwestię aktywności zawodowej kobiet.

Tematami wiodącymi drugiego dnia były innowacyjne technologie w działalności MŚP, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz marketing i PR w firmie. Paneliści zgodnie stwierdzili, iż małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż błędnie traktują innowacje sądząc, że stały się one domeną jedynie dużych firm i światowych korporacji. Wskazywano na istnienie wielu barier we wprowadzaniu innowacji w firmach, wśród których wymieniono brak odpowiedniego przygotowania firm do skorzystania z dostępnych technologii, brak prowadzenia badań rynku, brak posiadania określonej strategii działania, czy wreszcie brak doświadczenia i tradycji biznesowej.

Podkreślano jednocześnie, iż umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyczynia się w głównej mierze do większej dynamiki wzrostu firmy, zwiększa jej innowacyjność oraz buduje przewagę konkurencyjną.

Blok poświęcony Rozwojowi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB, z ang. CSR) dotyczył kwestii rozwoju koncepcji SOB, upowszechniania tej idei w polskich przedsiębiorstwach oraz roli, jaką pełni szkoła wyższa w propagowaniu wiedzy nt. CSR. Podczas ostatniego bloku dotyczącego marketingu i PR w biznesie omówiono nowe trendy w budowaniu witryn internetowych pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną firm, oraz przedstawiono jak w łatwy i bezkosztowy sposób można zbudować relacje z mediami.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com