Reklamy
Prawo

Czy Twoje przedsiębiorstwo jest przygotowane na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce będą zobowiązane do przekazywania do organów podatkowych i organów kontroli skarbowejinformacji o swoich operacjach gospodarczych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązkiem tym objęte zostały wszystkie podmioty, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub ich roczny obrót jest większy lub równy 50 mln euro.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych wygenerowany z systemu ERP przedsiębiorcy, który powinien zawiera najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe, w tym: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów,ewidencję przychodów.

„Wprowadzenie JPK wymaga od przedsiębiorców aktualizacji systemów informatycznych, tak aby móc generować wyżej wymienione raporty. Na tym jednak nie koniec – dane muszą być przekazywane do MF zgodnie z przygotowaną specyfikacją, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności treści. Odpowiedzią branży IT na zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów są rozwiązania, takie jak Infinite JPK, które pośredniczą pomiędzy wykorzystywanym przez podatnika systememinformatycznym a Ministerstwem Finansów, odpowiadając za kompresję, szyfrowanie oraz uwierzytelnienie pliku wygenerowanego z ERP podatnika” – tłumaczy Aneta Malacka, Dyrektor Rozwoju Produktów Infinite ECM w Infinite IT Solutions.

Nie warto odkładać przygotowań do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na później. Zgodnie z art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej, kara porządkowa za bezzasadne odmówienie okazania lub nie przedstawienie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów może wynieść nawet 2800 zł. W sytuacji, gdy podatnik będzie utrudniał wykonanie czynności służbowej, w szczególności poprzez nie okazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego działalności gospodarczej bądź też dopuści się zniszczenia lub uszkodzenia księgi czy też innego dokumentu, musi liczyć się z karą grzywny nawet do 720 stawek dziennych (art. 83 Kodeksu karnego skarbowego).

Jednolity Plik Kontrolny ma na celu automatyzację procesu weryfikacji danych podatkowych. Polska jest kolejnym krajem UE, który zdecydował się na wprowadzenie JPK. Dotychczas rozwiązanie zostało z powodzeniem wdrożone w Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Litwie, Luksemburgu, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii.

Do 2018 roku obowiązek comiesięcznego przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczył wszystkich polskich przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2017 roku objęte nim będą małe i średnie podmioty, natomiast z dniem 1 stycznia 2018 roku również mikro przedsiębiorcy.

Infinite Sp. z o.o.

Reklamy