Reklamy
Prawo

Skontroluj się sam, czyli jak upewnić się, że nasz JPK jest poprawny?

Obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego od tygodnia ciąży już na największych firmach, zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub generujących powyżej 50 mln euro obrotu rocznie. Niedostarczenie wymaganych dokumentów grozi surowymi sankcjami, ale dostarczenie ich w niepełnej lub niepoprawnej formie – również. Jak więc wychwycić przypadkowe lub systematyczne błędy, zanim zrobią to urzędnicy?

JPK – dostarczany w formie ściśle określonej wymogami Ministerstwa Finansów – pozwolić ma fiskusowi zautomatyzować procesy kontroli, usprawnić procedury, a przede wszystkim – uszczelnić system podatkowy, przez który rokrocznie wyciekają z Polski wielomilionowe kwoty. Poziom szczegółowości danych objętych obowiązkiem raportowym jest ogromy – obejmuje bowiem aż siedem struktur, wśród których są m.in. wszystkie księgi rachunkowe, wyciągi z rachunków bankowych, ewidencja zakupów i sprzedaży VAT, faktury oraz księgi przychodów i rozchodów.

O ile jednak forma dokumentu, a także sposób jego szybkiego wygenerowania, były szeroko dyskutowane, o tyle jego szczegółowa zawartość – wciąż wzbudza niepokój przedsiębiorców. Stworzenie dokumentu jest bowiem zaledwie początkiem skomplikowanego procesu analizy zawartych w nim danych. A podatnik nie ma na niego żadnego wpływu, nie może więc wyjaśnić ewentualnych wątpliwości. I właśnie tego obawiają się przedsiębiorcy, którzy – jeśli nieświadomie popełnią błędy – słono za to zapłacą.

Czy można uniknąć nerwowego czekania na „wyrok” fiskusa?

Dane zawarte w JPK, w pliku .xml, są nieczytelne dla księgowych i prawników, którzy mogliby ocenić ich poprawność; a ustawodawca nie zadbał o stworzenie narzędzia, które umożliwiałoby dokonanie automatycznej samokontroli. Przedsiębiorcy nie są jednak skazani na czekanie na „wyrok”.

– Zarówno wygenerowanie JPK, jak i ocena jego zawartości są możliwe przy użyciu specjalistycznych, najlepiej uzupełniających się narzędzi. Zadaniem kreatora jest wygenerowanie pliku poprawnego formalnie, analizatora – sprawdzenie, czy jest on także poprawny merytorycznie – wyjaśnia Paweł Rytelewski, prezes SI-Consulting – firma, która specjalizuje się w tworzeniu takich narzędzi. – Naszym zadaniem jest zadbanie o to, by JPK Analizator wspierał kluczowe procesy w zakresie raportowania podatkowego, oceny i zarządzania ryzykiem podatkowym.

Dzięki wykorzystaniu algorytmów analitycznych, czyli mechanizmów filtrowania, selekcjonowania i wyszukiwania odpowiednich danych – możliwe jest przeprowadzenie kontroli w firmie zanim jeszcze poprosi o nią fiskus. To z kolei umożliwia dokładniejszy wgląd w kondycję finansową spółki i wykrycie ewentualnych błędów księgowych na etapie umożliwiającym ich szybką korektę.

– Wyobraźmy sobie, że dział sprzedaży opóźnia się z wystawianiem faktury wskazując datę dostawy późniejszą niż faktyczna, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do spóźnionego rozliczenia się z podatku VAT – tłumaczy Tomasz Gałka, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, która współpracuje z SI-Consulting przy opracowywaniu rozwiązań dla JPK – Poprzez odpowiednie powiązanie informacji z JPK VAT i JPK Magazyn możliwe jest wychwycenie takich nieprawidłowości.

Analizator JPK powinien umożliwić dokonanie kompleksowej oceny poprawności merytorycznej wygenerowanych informacji i wyabstrahować te, które mogą wzbudzić wątpliwości – tak fiskusa, jak i dyrektora finansowego. Kluczowa jest więc forma ich przedstawienia.

– W JPK dane płynące z różnych obszarów działalności ujmowane są w jednolite struktury. Analizator pobiera te dane z jednolitej struktury i prezentuje je w sposób atrakcyjny i czytelny dla użytkownika – dodaje Paweł Rytelewski z SI-Consulting –  W ramach dalszych funkcjonalności JPK Analizatora chcemy dać użytkownikom możliwość samodzielnego definiowania wszelkiego typu raportów finansowych dostosowanych do specyfiki i indywidualnych wymagań przedsiębiorcy tak, by JPK Analizator stał się kompleksowym narzędziem do zarządzania podatkami i finansami.

SI-Consulting

Reklamy