Reklamy
Technologia

Jak technologie mobilne wpływają na nasze zakupy?

By zrozumieć rewolucję mobilną, jaką zaobserwowaliśmy w ostatnich kilkunastu
latach, warto cofnąć się do 1992 roku. To właśnie wtedy powstał pierwszy
prototypowy smartfon o nazwie Simon, które pokazała światu firma IBM.
Dwadzieścia sześć lat później nie dość, że nikt nie wyobraża sobie, aby wyjść z domu
bez tego urządzenia, to jeszcze coraz chętniej robimy za jego pomocą np. zakupy.
Według danych Izby Gospodarki Elektronicznej 58 proc. badanych Polaków deklaruje,
że wykorzystuje smartfon w celach związanych z zakupami: poszukując inspiracji,
ofert, dokonując zakupu. W grupie wiekowej 25-34 lata ten odsetek wynosi aż 67
procent.
Nowatorskie wykorzystanie możliwości, jakie dają technologie mobilne, jest
podstawą do rozwoju zupełnie nowych rodzajów usług oraz modeli biznesowych i co
za tym idzie – zmiany mechanizmu decyzji zakupowych w sektorze e-commerce.
– Przykładem mogą być technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, które
pomagają klientowi zobaczyć produkt lub zwizualizować jego wygląd w konkretnym
otoczeniu. Istotną rolę odgrywa również kwestia lokalizacji (GPS, bitcoin, Wifi), za
pomocą, której w momencie, gdy użytkownik znajduje się w otoczeniu np. wybranego
sklepu, można wywołać odpowiednie reklamy, powiadomienia. Warto wspomnieć
również o powiadomieniach push, które pozwalają przypomnieć o aktualnej ofercie
czy promocjach i wyświetlają się na telefonie po zainstalowaniu aplikacji – mówi
Krzysztof Krupa, Dyrektor oddziału Mobile w polskim oddziale intive, firmy
tworzącej rozwiązania softwarowe dla biznesu.
Jak stworzyć aplikację idealną dla handlu?
Wykorzystanie potencjału technologii mobilnych szczególnie istotne jest w branży e-
commerce. Stworzenie nowoczesnej aplikacji, która zapewni sukces sprzedażowy, to
nie lada wyzwanie, przed którym stanąć musi cały zespół programistów. Na jakie
aspekty zwrócić uwagę, zaczynając pracę nad takim projektem?
Najistotniejszy w całym procesie jest pomysł, ale musi się on opierać na
odpowiednim poznaniu grupy docelowej. Gruntowne sprawdzenie preferencji
klientów, ich zainteresowań oraz oczekiwań wobec aplikacji sprawi, że projekt ma
szanse na pozytywne przyjęcie.
Inny aspekt to połączenie intuicyjności oraz prostoty. Projektując aplikację duży
nacisk należy położyć na przyzwyczajenia użytkowników i stworzenie zrozumiałego
menu nawigacyjnego. Mało co tak irytuje jak duża ilość treści, czy też grafik, które
przesłaniają najważniejsze informacje. Pamiętać należy również o dostosowaniu
aplikacji do odpowiedniego oprogramowania, czyli Android lub iOS, jak również

urządzeń o różnych rozdzielczościach. Wszystkie te warunki spełnić może
doświadczony partner, któremu powierzymy przygotowanie projektu.
Komu powierzyć stworzenie aplikacji?
Chcąc stworzyć rozbudowaną aplikację, warto skorzystać z pomocy firmy, która
zapewni odpowiedni przebieg całego procesu jej tworzenia. W momencie
poszukiwań należy zwrócić uwagę na doświadczenie i współpracę z dużymi
korporacjami, takimi jak np. Google. Gigant z Mountain View udziela wybranym
firmom specjalne certyfikaty, które oprócz prestiżu, dają klientom pewność wysokiej
jakości pracy.
– W ramach programu Google Developer Agency otrzymujemy wcześniejszy dostęp do
najnowocześniejszych produktów Google i interfejsów API oraz możemy liczyć również
na regularnie wsparcie od specjalistów Google, który służą pomocą w stworzeniu
aplikacji najwyższej jakości. Zindywidualizowane szkolenia oraz konferencje dają
naszym programistom możliwość zrozumienia oferty Google i sprawdzenia, co będzie
istotne w najbliższej przyszłości – mówi Dieter Huber, Head of Mobile Service Line w
intive.
Przy wyborze partnera do stworzenia aplikacji, warto zwrócić również uwagę na inne
kryteria. Istotne jest posiadanie własnego zespołu projektowego, który zapewni
odpowiednie tempo przygotowania projektu i jakość. Inny aspekt to doświadczenie w
rozwoju mobilnym przy różnych projektach oraz zdefiniowany proces rozbudowy
usług mobilnych. Bardzo dobrze, jeżeli partner działa w trybie Agile, czyli ciągłym
procesie doskonalenia i przekształcania produktu zgodnie z wymogami klienta.
Pozwala to również na odpowiednią kontrolę kosztów w całym projekcie.
Aplikacja skrojona pod robienie zakupów
Żadna teoria nie powie nam jednak tyle, ile konkretny przykład aplikacji, która spełnia
wszystkie powyższe kryteria. Esprit, czyli jedna z największych światowych marek
mody, we współpracy z programistami z firmy intive, postanowiła stworzyć aplikację,
która zapewni najlepsze doświadczenie w robieniu zakupów. W jaki sposób? Rosnąca
mobilna zmiana w branży detalicznej doprowadziła do decyzji o przebudowie
istniejącej aplikacji w celu usprawnienia wydajności i stworzenia bardziej intuicyjnego
interfejsu użytkownika.
Przebudowie musiał ulec cały front-end, czyli to co użytkownik widzi w aplikacji, gdyż
firma Esprit zdecydowała się na stworzenie tzw. aplikacji natywnej – czyli napisanej od
podstaw w języku programowania odpowiednim dla danego systemu operacyjnego
(iOS, Android). Choć proces budowy aplikacji natywnej jest dosyć długi i kosztowny,
gwarantuje on zdecydowanie większą użyteczność i szybkość działania, niż w
przypadku np. aplikacji hybrydowych, których stworzenie jest szybsze, ale daje
znacznie mniejszą wydajność.
Podczas opracowania nowej wersji wzięto pod uwagę najnowsze trendy w
projektowania doświadczeń użytkownika, łącząc je skutecznie z tzw. metodologią
Agile, czyli programowaniem zwinnym. Wprowadzono nowe funkcjonalności, aby
wzbogacić i ulepszyć ścieżkę zakupów. Uproszczono drzewo nawigacji, znacznie
przyśpieszono czas ładowania i usprawniono integrację między aplikacją a siecią.

Jaki był efekt wprowadzenia zmian? Silny wzrost ruchu w aplikacji przy rosnącym
współczynniku konwersji od momentu uruchomienia natywnej wersji aplikacji i
zwiększenie lojalności wśród klientów.
Co przyniesie przyszłość?
Ostatnie konferencje gigantów technologicznych Google oraz Apple, skupiły się na
inteligentnych asystentach. To właśnie ten aspekt i ich rozwój, może definiować
technologie mobilne w najbliższych miesiącach. Oprócz tego aplikacje będą coraz
bardziej interaktywne oraz godne zaufania. Istotna będzie przewidywalność i pomoc
oraz nauka i adaptacja do odpowiedniej branży. Liczyć będzie się również
kontekstowa świadomość. Wszystko to ma na celu ułatwienie codziennego
funkcjonowania, czego przykładem mogą być np. nowoczesne mobile metody
płatności w postaci Google Pay i debiutującego w Polsce w ostatnich tygodniach
Apple Pay.
Technologie mobilne już od ponad 20 lat zmieniają oblicze e-commerce, a w
przyszłości ich rola będzie coraz bardziej znacząca. Coraz szybsze przesyłanie dużej
ilości danych, komunikacja pomiędzy ludźmi, skrócenie i ułatwienie procesu
zakupowego sprawiają, że dla wielu firm handlowych korzystania z tego typu
rozwiązań staje się kluczowym elementem strategii rozwojowej. I to właśnie powstały
w latach 90-tych smartfon decydować może się dziś o sukcesie przedsiębiorstwa na
rynku.

Reklamy