Reklamy
Technologia

Nowy Xopero Smart Image Backup najszybszym z dostępnych na rynku rozwiązań do backupu obrazu dysku

Xopero Software,polski producent oprogramowania do szybkiego tworzenia oraz odzyskiwania kopii zapasowych wydał aktualizację swoich rozwiązań. Wersja Xopero 3.9.7. wprowadza m.in. 9x szybszy backup obrazu dysku (Smart Image Backup) i nowe szablony backupu.


Aktualizacja usprawnia i przyspiesza rozwiązania producenta do backupu lokalnego. Mowa o Xopero Backup&Restore oraz Xopero QNAP Appliance.Przyjrzyjmy się, jakie zmiany wprowadziła nowa wersja 3.9.7

Znaczące przyspieszenie tworzenia backupu

Inżynierowie z Xopero przyspieszyli proces tworzenia kopii zapasowych obrazu dysku oraz poszczególnych jego partycji. Backup całkowity tworzy się teraz 2,5x, a przyrostowy aż 9x szybciej w stosunku do poprzedniej wersji, osiągając kolejno prędkość 144 MB i aż 1241 MB na sekundę.Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu w szerszym zakresie funkcjonalności VSC systemu Windows, która służy do tworzenia migawek systemowych.

Bez tytułu

Wzrost wydajności

Zastosowanienowych algorytmów obliczania sum kontrolnych oraz filtrowania danychumożliwiło wzrost wydajności przetwarzania kopii zapasowych przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru backupu.

Wsparcie woluminów dysków dynamicznych

Aktualizacja 3.9.7 umożliwia wykonanie kopii zapasowych woluminów dysków dynamicznych w systemie Windows (pliki NTFS). Dyski dynamiczne rozszerzają funkcjonalność dysków podstawowych o możliwość tworzenia woluminów łączących kilka fizycznych dysków lub partycji, a także tworzenia lustrzanych kopii RAID-5.

Prostszy mechanizm zarządzania szablonami

Zmiany wprowadzone w szablonach za pośrednictwem Xopero Management Center synchronizują się ze wszystkimi urządzeniami, do których zostały przypisane. Nowa funkcjonalność pozwala też rozsyłać je do urządzeń, które posiadają nieaktywną sesję, czyli takich, które w momencie konfigurowania szablonu, nie są połączone z serwerem backupu.

Wsparcie dla magazynów danych w zasobie SMB

W najnowszej wersji Xopero Backup&Restore zasoby sieciowe mogą byćwykorzystywane do magazynowania kopii zapasowych na dowolnej maszynie w sieci lokalnej obsługującej protokół SMB.

Nowe przełączniki do instalatorów MSI

Aktualizacja 3.9.7 wprowadziła dodatkowe przełączniki do instalatora MSI Aplikacji Klienckiej. Za pośrednictwem przełączników na etapie instalacji możliwe jest wprowadzenie adresu serwera, loginu oraz hasła użytkownika. Usprawnia to proces dystrybucji aplikacji na urządzeniach końcowych. Po zakończeniu instalacji następuje automatyczne zalogowanie.

Nowa, bardziej restrykcyjna polityka haseł

Po najnowszym update’cie hasła użytkowników systemu rozrosły się z 5 do minimum 9 znaków. Dodatkowo w nowym haśle muszą się znaleźć co najmniej 3 z 4 grup znaków, a mianowicie: małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Wszystko to w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników oraz ich danych.

Interfejs oprogramowania „made in Poland” dostępny w kolejnych językach obcych

Aplikacja Kliencka i Xopero Management Center zostały wzbogacone o dwa nowe języki obce: francuski i hiszpański.

Interfejs dostępny jest już wośmiu językach obcych, a oprogramowanie Xopero zabezpiecza 15 petabajtów danych na przeszło 100 tysiącach urządzeń zlokalizowanych w 27 krajach Europy, Azji, Afryki, Australii oraz obu Ameryk.

Reklamy