Reklamy
Wydarzenia

Akademia e-biznesu: E-usługa, od planu do realizacji – transmisja online

Zapraszamy na transmisję na żywo Akademii e-biznesu. Obejrzysz ją w playerze na dole wpisu. Dziś konferencja z Katowic. Tematyka to: e-usługa, od planu do realizacji.

Projekt jest skierowany do grupy obecnych i przyszłych e-przedsiębiorców, instytucji e-biznesu wspierających przedsiębiorców oraz do zainteresowanych tematyką ICT.

Program konferencji:

12.00 – 13.00 Rejestracja gości
13.00 – 13.40 Zaplanowanie etapów realizacji projektu – harmonograma działań i źródła finansowania posczególnych etapów – idealny przykład
13.40 – 14.20 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.
15.00 – 15.20 Rezultaty realizacji projektu. Opis celów. Sposoby tworzenia wskaźników produktu i rezultatów projektu.
a) „Efekty biznesowe wdrożenia projektu e-biznesowego. Wskaźniki oceny efektywności ekonomiczneja) Stopa dyskonta

b) Zdyskontowany, skumulowany zysk na działalności operacyjnej
c) Wskaźnik rentowności na sprzedaży
d) Wskaźnik rentowności inwestycji
e) Wskaźnik efektywności ekonomicznej”

15.20 – 16.00 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w interencie (umowy, regulaminy itp.). Inne kluczowe zagadnienia prawne przy tworzeniu e-usług
16.00 – 16.40 Plany finansowe – studium przypadku

Reklamy