Reklamy
Wydarzenia

Forum Rynku Niepublicznego – międzynarodowe spotkanie branży venture capital

Dnia 11 grudnia 2012 roku w Warszawie w hotelu Radisson Blu Centrum Hotel odbędzie się Forum Rynku Niepublicznego (inwestycje a własność intelektualna) – międzynarodowe spotkanie branży venture capital z udziałem przedsiębiorców. Jest to unikatowa i bardzo ciekawa inicjatywa Fundacji Obserwatorium Zarządzania przy patronacie merytorycznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, która ma na celu promocję innowacji w obszarze technologii informatycznych i ekonomii społecznej.

Rzadko dotąd prezentowane w Polsce podejście do tematu inwestycji kapitałowych z perspektyw środowisk naukowych, zajmujących się technologiami ICT i ekonomią społeczną, pozwoli na prezentację i omówienie (również w formie warsztatowej) najnowszych trendów innowacyjności w najważniejszych ośrodkach naukowych na świecie.

Pożądana z punktu widzenia środowiska VC/PE formuła spotkania przedstawicieli funduszy z przedstawicielami świata biznesu, będzie służyć nawiązaniu cennych kontaktów i wymianie doświadczeń, związanych z inwestycjami o charakterze innowacyjnym.

W tle Forum uczestnicy będą mieli okazję poznać aktualne plany konkursów, organizowanych z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Forum zarówno przedstawicieli środowisk gospodarczych, jak i finansowych sektora VC/PE.

Rejestracja uczestnictwa odbywa się z poziomu strony internetowej www.katalizatorinwestycji.pl

Link do strony rejestrującej: http://katalizatorinwestycji.pl/seminaria.html

Reklamy