Reklamy
Zdrowie

BIOMED-LUBLIN sprzedaje zapas przeterminowanego osocza

13 września 2016 roku BIOMED-Lublin WSiS S.A. uzgodnił warunki i zawarł umowę sprzedaży osocza spółce Seraplex Inc. z siedzibą w Pasadenie (Kalifornia, Stany Zjednoczone). Wartość transakcjiwyniosła blisko 1,3 mln zł. Sprzedaż przeterminowanego osocza poprawia pozycję płynnościową spółki i zdejmuje z niej obowiązek ponoszenia kosztów magazynowania i utylizacji.

Opisana umowa jest drugą z kolei umową zawartą z Seraplex, której przedmiotem jest sprzedaż osocza. Wcześniej w tym roku BIOMED-Lublin sprzedał mniejszą partię osocza za cenę o równowartości ok. 800 tys. złotych. W wyniku zawartych umów BIOMED-Lublin nie posiada już osocza, którego termin przydatności do frakcjonowania upłynął. Ich łącznawartość przekracza 2 mln złotych.

Dbałość o pozycję płynnościową i strukturę kapitału obrotowego to obszary, którym poświęcamy wiele uwagi. Rozsądna polityka magazynowa jest dla nas bardzo ważna. W połączeniu ze staraniami o wzmocnienie struktur marketingowo-sprzedażowych daje to solidne fundamenty do rozwoju spółki – podkreśla Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. – Dzięki sprzedaży osocze, które dla nas straciło wartość, będzie mogło zostać wykorzystane przez naszego kontrahenta, specjalizującego się w tym obszarze. To dodatkowy pozytywny wymiar tej transakcji.

BIOMED-LUBLIN
Mariusz Babula

Reklamy