Reklamy
Zdrowie

Lekarz bezpieczny w podróży

Ubezpieczenie podróżne na cały rok, obejmujące wyjazdy o maksymalnej długości 45 dni, bez względu na ich ilość, cel oraz bez konieczności zgłaszania ich ubezpieczycielowi. Taką ochronę Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA ma w ofercie wyłącznie dla osób pracujących w branży medycznej oraz ich rodzin. Co dokładnie obejmuje swoim zakresem polisa INTER Tour 365 i dlaczego jest unikatowym produktem na rynku?

Lekarze i przedstawiciele branży medycznej to grupa zawodowa, która często podróżuje za granicę np. ze względu na chęć ciągłego podwyższania kwalifikacji, udziału w konferencjach naukowych, pracy tymczasowej w zawodzie, ale również w celach rekreacyjnych, zwłaszcza w okresie letnim. Z myślą o tej grupie INTER stworzył ubezpieczenie INTER Tour 365, które dotyczy ochrony wyjazdów turystycznych. – Zainteresowanie pakietem INTER Tour 365 jest bardzo duże. Od momentu wprowadzenia produktu na rynek, czyli od grudnia 2015, udział INTER Tour 365 wsprzedaży naszych ubezpieczeń turystycznych stanowi 34 proc. To wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę, że produkt jest młody i dedykowany wyłącznie branży medycznej – informuje Katarzyna Walczak, Dyrektor Biura Marketingu i PR w INTER. Jest to jedyne tego typu ubezpieczenie podróżne na rynku. Co świadczy o jego innowacyjności?

Do 45 dni, bez względu na cel wyjazdu

Ubezpieczenie zapewnia ochronę wyjazdów turystycznych, prywatnych i zawodowych, a także tych o charakterze mieszanym. Polisa obejmuje również wykonywanie za granicą przez ubezpieczonego własnego zawodu: lekarza, pielęgniarki lub innej profesji medycznej. Obowiązuje w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku w każdej podróży, bez względu na jej cel. Jest unikatowym na rynku ubezpieczeniem podróżnym, gdyż obejmuje nieograniczoną liczbę wyjazdów w okresie rocznym, przy czym długość pojedynczego wyjazdu może wynosić nawet 45 dni. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że nie trzeba każdego wyjazdu zgłaszać ubezpieczycielowi.

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby pracujące w branży medycznej: lekarze, pielęgniarki lub inne zawody medyczne. Składka w INTER Tour 365 jest stała w wariancie rodzinnym, bez względu na liczbę osób stanowiących rodzinę. – Rodzina rozumiana jest tu w bardzo szerokim znaczeniu, gdyż pod uwagę bierzemy także osoby żyjące w konkubinacie z ubezpieczonym oraz własne lub przysposobione dziecko (dzieci) przez ubezpieczonego i dziecko (dzieci) osoby pozostającej z ubezpieczonym w konkubinacie – podkreśla Katarzyna Walczak, Dyrektor Biura Marketingu i PR w INTER. W wariancie rodzinnym sumy ubezpieczenia są oddzielne dla każdego ubezpieczonego.

Nawet ćwierć miliona złotych sumy ubezpieczenia

Swoim zakresem ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia i pomoc assistance w podróży w wysokości 250 000 zł dla każdego ubezpieczonego, koszty wynikłe z następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości 15 000 zł dla każdego ubezpieczonego, a także OC w życiu prywatnym. W swoim zakresie ma także ubezpieczenie ryzyka związanego z zaostrzeniem chorób przewlekłych, amatorskim uprawianiem sportów (narty, snowboard, nurkowanie), koszty poszukiwań i ratownictwa na morzu i lądzie, a nawet usługi consierge, jak np. rezerwacja hoteli, organizacja pomocy tłumacza, zamawianie taksówki czy rezerwacja biletów. Koszt rocznej polisy porównywalny jest z ceną standardowego 2-tygodniowego ubezpieczenia wakacyjnego. Przy zakupie INTER Tour 365 przysługują dodatkowo zniżki na zakup ubezpieczenia OC zawodowego (np. w związku z błędem lekarskim).

Ograniczenie wyłączenia ochrony

Jak w przypadku każdej polisy istnieją sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obowiązywać. Warto je poznać jeszcze przed zakupem ubezpieczenia. Pracownicy medyczni biorący udział w konwojach z pomocą humanitarną, udzielający świadczeń medycznych w Krajach Trzeciego Świata lub krajach objętych konfliktem zbrojnym, objęci są ochroną związaną z nieszczęśliwym wypadkiem czy nagłym zachorowaniem, ale wyłączone są szkody związane z działaniami wojennymi i terroryzmem. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczypracy w zawodzie medycznym za granicą co oznacza, że ubezpieczony wykonując zawód medyczny (lekarza, pielęgniarki), posiada ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC w życiu prywatnym tylko podczas wykonywania swojej pracy zawodowej. Wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej będzie więc np. pielęgniarka pracująca w sklepie.

Grupa INTER

Reklamy