Aktualności

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o połączeniu z Finpolem

30 listopada w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpolu, czołowego producenta i dostawcy zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Podczas NWZ podjęto decyzję o połączeniu ze spółką zależną – Finpol Rohr Sp. z o.o. To ostatni etap konsolidacji Grupy Kapitałowej. Formalne włączenie Finpol Sp z o.o. w struktury Radpol S.A. nastąpi w dniurejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Finpol Rohr to producent systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów. Od czerwca 2013 roku Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Radpol. Połączenie Finpol Rohr z Radpolem to nie tylko zmiany prawne, ale przede wszystkim przeniesienie zakładu z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina, gdzie obecnie funkcjonuje zakład Rurgaz.

– Pozytywna decyzja Akcjonariuszy umożliwia nam ukończenie procesu konsolidacji, czyli włączenie ostatniejspółki zależnej w struktury Radpolu. W 2016 roku będziemy prowadzić działalność już jako pojedynczy i silny podmiot, bez spółek powiązanych. Ten krok pozwoli nam maksymalizować efekty synergii w dywizji ciepłowniczej oraz usprawni procesy decyzyjne  i obniży koszty – powiedział Daniel Dajewski, Prezes Zarządu Radpol S.A.

Dzięki przeniesienie zakładu Finpol Rohr, w 2016 roku Radpol spodziewa się oszczędności kosztowych w wysokości ok. 2,5 mln zł rocznie. Co więcej, Spółka nie będzie już ponosić kosztów zdarzeń jednorazowych związanych z tą reorganizacją, które w mijającym roku istotnie obniżyły wyniki finansowe.

Zgodnie z Planem Połączenia Radpolu i Finpolu, nastąpi ono poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Przejmującą, czyli przeniesienie majątku Finpol Rohr do Spółki Radpol. Ze względu na fakt, że Spółka Radpol jest właścicielem 100 proc. udziałów Finpolu, nie nastąpi podwyższenie jej kapitału zakładowego, ani wymiana udziałów na akcje.

Grupa Radpol

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com