Aktualności Prawo

Dane w rękach kurierów i listonoszy

Co się dzieje z informacjami udostępnianymi firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej? Kto odpowiada za ich bezpieczeństwo? Według GUS tylko w ubiegłym roku operatorzy pocztowi w obrocie krajowym doręczyli m.in. 1 243 mln przesyłek listowych i 287 mln paczek kurierskich. Oznacza to ogromną skalę przetwarzanych danych osobowych, które łatwo mogą wpaść w niepowołane ręce.

Aktualności Biznes Prawo

Komentarz w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

W minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie ram dotyczących swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Co więcej, 6 listopada 2018 r. ma odbyć się głosowanie, które może spowodować, że będzie ono stanowić źródło prawa. Na dzień 14 listopada 2018 r. zaplanowano podpisanie rozporządzenia tak, aby można było je ogłosić w Dzienniku Urzędowym UE. Od tego momentu kraje członkowskie zaczną odliczać okres przejściowy do jego obowiązywania, który w tym wypadku liczy sześć miesięcy. Okres ten jest dużo krótszy niż ten – dwuletni – przewidziany na wdrożenie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Aktualności Prawo Społeczności

Ochrona danych osobowych a organizacje pozarządowe

W ostatnich latach wzrosło w Polsce zainteresowanie działalnością charytatywną. Coraz chętniej
angażujemy się we wszelkie inicjatywy organizacji pozarządowych niosących pomoc
potrzebującym. Według informacji z rejestru REGON na dzień 30 czerwca 2018 r. zarejestrowanych
było 22 103 fundacji. Zapisanie się do danej organizacji, bądź wzięcie udziału w akcji charytatywnej
wiąże się jednak z podaniem wielu danych osobowych. Na co powinniśmy zwrócić szczególną
uwagę?

Aktualności Biznes Prawo

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych a RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to akt, który definiuje zasady przetwarzania
danych osobowych. Wraz z rozpoczęciem jego obowiązywania wśród wielu przedsiębiorców –
prowadzących działalność wykraczającą poza granice Unii Europejskiej – zrodziło się pytanie, co z
danymi przekazywanymi z obszaru Wspólnoty do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych. W jakich przypadkach potrzebujemy zgody na ich przekazywanie i na co warto
zwrócić uwagę?