Reklamy
Aktualności Gospodarka Inwestycje

Bariery i wyzwania w rozwoju polskiej infrastruktury drogowej

W ciągu ostatnich 25 lat sytuacja na rynku nadzorów drogowych zmieniała się kilkakrotnie. Na
początku funkcje inspektorów nadzoru pełnili pracownicy GDDP (obecnie GDDKiA). Wraz z
rozwojem Prawa Zamówień Publicznych polski rząd przejął kontrolę nad przetargami, a samo
prawo ewaluowało. Potrzebne są jednak kolejne zmiany i większa świadomość ze strony
Zamawiających, że wygrywanie poniżej 75%-80% budżetu powoduje po prostu spadek jakości
wykonywanych usług – wynika z raportu firmy Multiconsult Polska specjalizującej się w
konsultingu inżynierskim pt. 25 lat budowy autostrad w Polsce.

Aktualności Biznes Inwestycje

Zmienność na giełdach najniższa od kryzysu

 Akcje pozostają najatrakcyjniejszą klasą aktywów. Krótkoterminowo
silniejsze powinny być giełdy na rynkach rozwiniętych.
 Po zakończeniu korekty spadkowej na indeksie MSCI Emerging Markets,
lepsze perspektywy mają rynki wschodzące. Przemawiają za tym wyższe
prognozowane zyski spółek oraz atrakcyjniejsze wyceny.
 Najniższa od czasu kryzysu finansowego zmienność na światowych
giełdach sugeruje, by przy inwestowaniu w akcje zachować większą
ostrożność.