Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Havas Media Group powołuje Programmatic Hub

W styczniu Havas Media Group powołało Programmatic Hub. To zespół złożony z kilkunastu specjalistów integrujących wszystkie narzędzia do zakupu programatycznego, na czele którego stanął Krzysztof Dumbal. Zadaniem Programmatic Hub jest wsparcie klientów agencji w kwestiach związanych z efektywnym zakupem kampanii digitalowych.

Środowisko marketingu online staje się obecnie coraz bardziej złożone, oparte o dane i technologie, dlatego Havas Media Group powołało nowy zespół – Programmatic Hub. Zespół integruje programatyczny zakup powierzchni reklamowej we wszystkich dostępnych kanałach (display, video, search, paid social) i urządzeniach.

Havas Programmatic Hub ma za zadanie wsparcie klientów Havas Media Group w identyfikacji ich wyzwań biznesowych związanych z programatycznym zakupem mediów oraz w całościowym zarządzaniu tym procesem. Dzięki połączeniu danych, mechanizmów cross-channel i zastosowaniu najlepszych rozwiązań wykorzystywanych platform DSP, specjaliści wybierają najbardziej efektywne rozwiązania realizujące cele klientów.

Ważnym aspektem funkcjonowania Programmatic Hub jest wykorzystanie algorytmów do machine learning, co zwiększa efektywność realizacji komercyjnych wyzwań reklamodawców. Ponadto, narzędzie Meta DSP, początkowo wykorzystywane przez grupę Havas w kanałach display i video, obecnie przekształca się w narzędzie optymalizujące cały zakup programatyczny (integrując także SEM oraz Paid Social). Integracja  wszystkich platform, automatyzuje wykorzystanie danych, wzmacnia precyzję i efektywność działań klientów.

Używając terminu programmatic w Havas Media Group mamy na myśli wszystkie kanały digital oparte o technologię kupowania w ekosystemie aukcyjnym. Celem działania zespołu jest integracja jakościowej powierzchni, dostępnych danych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Takie podejście daje gwarancję efektywności prowadzonych działań i trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Słuchamy klientów, którzy oczekują od nas rozwiązań szytych na miarę oraz konsultingu z obszaru programmatic – powiedział Krzysztof Dumbal, Head of Programmatic Hub w Havas Media Group.

  1. Havas Media Group – agencja specjalizująca się w tworzeniu strategii komunikacji marek w oparciu o filozofię Meaningful Brands. W jej skład wchodzą niezależne domy mediowe Havas Media, Fullsix Media i Arena Media, wspierane przez wyspecjalizowane jednostki: Affiperf (programmatic trading desk), Ecselis (agencja multichannel performance realizująca cele biznesowe marek), DBI (data driven marketing), Mobext (strategiczne rozwiązania w kanałach mobile), LuxHub (strategie komunikacji marek luksusowych i premium), Socialyse (butik kreatywny wykorzystujący siłę mediów społecznościowych), Havas X (dedykowane rozwiązania łączące trendy w mediach i technologii) oraz Havas Story Plantation (kompleksowe strategie kontentowe). W ramach grupy działa także Havas Sports & Entertainment – jednostka wyspecjalizowana w budowaniu zaangażowania marek w obszarze sportu i rozrywki oraz dział badań Intelligence Team. Od 2013 roku polskim oddziałem Havas Media Group zarządza Małgorzata Węgierek.
Reklamy