Reklamy
Aktualności Technologia

IBM prezentuje listę 5 innowacji na kolejne 5 lat.

Wymienione w nim technologie nie pochodzą z obszaru futurologii, ale są już rozwijane. Tegoroczny
raport przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostaną wprowadzone rozwiązania utrudniające
podrabianie produktów (m.in. dóbr luksusowych), sztuczna inteligencja będzie wyrażać bardziej
wyważone opinie, komputery kwantowe staną się chlebem powszednim dla zwykłych ludzi,
kodowanie oparte na algebrze krat pozwoli lepiej zabezpieczyć dane, a oparte o AI mikroskopy
przyczynią się do lepszej ochrony oceanów.

„Ogłoszona dzisiaj lista pięciu innowacji wskazuje na kierunki rozwoju nauki, które w istotny sposób
wpłyną na życie ludzi i otaczający nas świat w przyszłości. Już dziś widzimy, że era komputerów
kwantowych wchodzi w decydującą fazę rozwoju, a sztuczna inteligencja coraz sprawniej wspiera
człowieka w jego działaniach" – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje
Bałtyckie. "Znajdujemy się w bardzo ważnym momencie, w którym dokonuje się kolejny,
technologiczny przełom, a co za tym idzie otwierają się dla nas nieznane jak dotąd przestrzenie
poznania i nowe możliwości”– dodaje.

Najmniejszy komputer świata. Blockchain i kotwice kryptograficzne potwierdzą autentyczność
produktów

Podrabianie produktów to problem i dla biznesu, i dla konsumentów, tym bardziej, że koszty oszustw
na świecie sięgają kwot rzędu 600 mld dolarów rocznie. I nie chodzi tu wyłącznie o podrabiane
produkty luksusowe, pieniądze czy sprzęt elektroniczny, ale też o znacznie poważniejsze rzeczy,
bowiem do Afryki trafiają na przykład sfałszowane testy na malarię czy leki. Aby temu zapobiec, IBM
rozwija tzw. kotwice kryptograficzne, które będą odgrywać rolę swoistego odcisku palca na każdym
z produktów. Będą one mogły być osadzone na każdym produkcie mającym postać stałą, a następnie
podłączone do łańcucha blockchain, który uniemożliwi manipulacje w kodach kotwic. IBM pracuje
również nad rozwiązaniami mającymi zapewnić autentyczność produktów w stanie ciekłym tak, aby
mieć pewność, że to, co jest sprzedawane jako butelka Bordeaux z 1982 roku, nie jest w istocie
tegorocznym Beaujolais.

Kodowanie oparte na algebrze krat powstrzyma hakerów

Rozwój komputerów kwantowych to z jednej strony ogromny krok ku nowym technologiom, jednak
dzięki swojej szybkości mogą się one znacznie przyczynić do wzmożenia ataków hakerskich. Aby tego
uniknąć, IBM obecnie pracuje nad stworzeniem tzw. kodowania opartego na algebrze krat, dzięki
któremu wszelkie dane będą mogły być szyfrowane w skomplikowanych strukturach algebraicznych
nazywanych kratami. Szyfrowanie oparte na kratach matematycznych nie służy jednak wyłącznie do ochrony przed szkodliwym wykorzystaniem komputerów kwantowych, jest ono bowiem podstawą innej technologii kodowania nazywanej Pełnym Szyfrowaniem Homomorficznym. Pozwala ono nie tylko na
szyfrowanie przechowywanych oraz przesyłanych danych, ale również tych, na których się aktualnie
pracuje. Dzięki temu używane w danej chwili pliki, które są najbardziej narażone na ataki hakerskie,
również mogą pozostawać zaszyfrowane, będąc jednocześnie w stanie edycji.

Mikroskopijna sztuczna inteligencja pomoże chronić morza i oceany

Przewiduje się, że do roku 2025 ponad połowa światowej populacji będzie borykała się z problemem
niedoboru wody. To wyzwanie wymaga od naukowców zebrania danych o stanie jakości oceanów,
jezior i rzek. Jednym ze sposobów jest badanie planktonu, który służy jako pokarm dla wielu
gatunków morskich. Te z kolei są źródłem białka dla ponad miliarda ludzi na świecie, dlatego tak
ważne jest utrzymanie wód w czystości.

Niestety analiza planktonu jest bardzo trudna. Dlatego, aby umożliwić jego badania w środowisku
naturalnym, IBM zaczął budowę robotów-mikroskopów opartych o mechanizmy sztucznej
inteligencji. Będą one połączone z chmurą i rozmieszczone w wodach na całym świecie, aby stale
monitorować ruch planktonu w trzech wymiarach. Informacje zdobyte dzięki nim pozwolą lepiej
zrozumieć zachowania planktonu, jak np. jego reakcje na zmiany w otoczeniu, począwszy od
temperatury, a skończywszy na wylewach ropy etc. W przyszłości tego typu mechanizmy pozwolą na
zbieranie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących jakichkolwiek negatywnych zjawisk
zachodzących w wodach, aby móc podejmować natychmiastowe działania zapobiegawcze.

Wzorce zachowań dla sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja chłonie tyle danych i tylko takie dane, jakie jej dostarczymy. Wśród nich mogą
znaleźć się takie, które są nacechowane negatywnie i zawierają uprzedzenia rasistowskie, płciowe czy
ideologiczne. Dlatego też IBM opracowuje metodologię, za pomocą której będzie można zredukować
skalę i stopień uprzedzeń, jakimi sztuczna inteligencja jest już obarczona, a także może się poddać
z dopiero co dostarczonego zestawu danych.

Komputery kwantowe wejdą do mainstreamu

Obecnie dostęp do komputerów kwantowych mają głównie naukowcy w laboratoriach badawczych,
jednak w ciągu najbliższych pięciu lat staną się one wszechobecne. Kolejne grupy ludzi zaczną używać
komputerów kwantowych do rozwiązywania problemów, z którymi dotychczas nie mogli się
zmierzyć. Będą one dostępne na uniwersytetach, a także do pewnego stopnia w szkołach średnich na
zajęciach z informatyki, chemii, a nawet biznesu. Dzięki temu uczniowie będą mogli zapoznawać się
z tymi systemami jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru kierunku studiów, a to
z kolei pozwoli im na obranie ścieżki zawodowej w dotychczas mało znanym obszarze. Powstanie
także nowe środowisko programistów, którzy obok klasycznych algorytmów, będą się uczyć również
na temat tych kwantowych.

Dzięki temu rozpocznie się era komercjalizacji komputerów kwantowych, a w ciągu pięciu
najbliższych lat wiele gałęzi przemysłu dostrzeże zalety ich wykorzystania obok zwykłych
komputerów.

Lista 5 innowacji została ogłoszona w trakcie konferencji IBM THINK Warsaw 2018, spotkania dla
wszystkich chcących porozmawiać z największymi wizjonerami i ekspertami rynku IT, szukających,
inspiracji, wiedzy i innowacji.

O IBM R&D:

IBM – jedyny koncern informatyczny na świecie o ponad 100-letniej tradycji, obecny
w Polsce od ponad 25 lat.

Obecnie na świecie zatrudnia 380 tys. osób w ponad 170 krajach, zajmujących się głównie usługami
doradczymi i informatycznymi oraz tworzeniem oprogramowania.

Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały,
między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Firma posiada w Polsce
również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Dostarczania Usług i Centrum
Bezpieczeństwa IBM X-Force Command Center we Wrocławiu, Centrum Dostarczania Usług
w Katowicach, Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie.
IBM Polska zapewnia pełną ofertę usług doradczych oraz produktów potrzebnych w budowaniu
innowacyjnych rozwiązań zarówno dla dużych przedsiębiorstw, administracji państwowej, jak i dla
firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Reklamy