W marcu w Strasburgu, Parlament Europejski zatwierdził zmiany w przepisach dotyczących ogrzewania domów. Zgodnie z nowymi zapisami dyrektywy, do 2040 roku planowane jest całkowite wycofanie z użytku kotłów na paliwa kopalne. Ponadto, już od przyszłego roku wprowadzony zostanie zakaz dotowania zakupu takich urządzeń. Tym samym era ogrzewania gazowego dobiega końca, co oznacza duże zmiany m.in. dla branży deweloperskiej. Nowe regulacje UE mają szansę stać się impulsem do rozwoju ekoinwestycji.

Parlament Europejski podjął decyzję o zaktualizowaniu tzw. dyrektywy dotyczącej systemów ogrzewania budynków na obszarze UE. Nowe przepisy obligują państwa członkowskie do wdrażania już od 2025 roku rozwiązań, które zredukują emisję CO2 i zwiększą udział źródeł odnawialnych. To znacząca zmiana, zwłaszcza dla deweloperów.

Zielona transformacja

Deweloperzy w całej Unii Europejskiej dostali kolejny już sygnał, że najbliższa przyszłość będzie stała pod znakiem zrównoważonego budownictwa. Wdrażanie ekologicznych technologii, metod budowlanych oraz materiałów w branży deweloperskiej ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia śladu węglowego i negatywnego wpływu budownictwa na środowisko. Zmiany te nie są tylko odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne i regulacje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale także na rosnące oczekiwania konsumentów.

Według Przemysława Szramowskiego – Radcy Prawnego w Grupie Profbud: - Nowe regulacje z pewnością zwiększą motywację deweloperów do inwestowania w zielone technologie. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robił, musi zacząć – Parlament Europejski jasno sygnalizuje kierunek rozwoju budownictwa. Profbud, jako prekursor w zakresie budownictwa ekologicznego, jest gotowy do wdrożenia tych przepisów. Jesteśmy pierwszym deweloperem w Polsce, który buduje własną farmę wiatrową o łącznej mocy 14,8 MW. Farma zasili w energię elektryczną nasze inwestycje mieszkaniowe i biurowe. W dalszym etapie projektu planujemy również budowę instalacji fotowoltaicznej, a następnie budowę magazynu energii elektrycznej – dla jeszcze efektywniejszego zarządzania powstałą z OZE energią – podkreśla Przemysław Szramowski.

Czas na ekoosiedla

Ekologiczne osiedla stanowią nowoczesną reakcję na naglące problemy środowiskowe, oferując model życia społecznego, w którym zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem codzienności. Na takich osiedlach priorytetem jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom. Wykorzystanie zaawansowanych technologii przyczynia się do oszczędności zasobów dla całej społeczności, a także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.

- Koncepcja ekoosiedla jest w Profbud bardzo dobrze znana. W naszym flagowym, ekologicznym projekcie – miasteczku Gaia Park, dzięki wspomnianej farmie wiatrowej, zapewnimy mieszkańcom tzw. zielona energię z odnawialnego źródła. Dodatkowo będą oni mogli korzystać z innych, zaawansowanych ekorozwiązań, takich jak: gruntowe pompy ciepła, system rekuperacji czy efektywne zarządzanie wodą opadową – wylicza Przemysław Szramowski. – Ważnym elementem naszego ekoprojektu są również wspólne, zielone przestrzenie z oczkami wodnymi, szklarniami i strefami relaksu, nie tylko jednak w kontekście ekologicznym, ale także społecznym – jako sprzyjające wzmacnianiu więzi sąsiedzkich i budowaniu szczerych i trwałych społeczności o podobnych wartościach. – dodaje.

Zapowiedziana przez Parlament Europejski zmiana stanowi nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim szansę na zrewolucjonizowanie podejścia do budownictwa. W obliczu tych nowych regulacji, sektor deweloperski stoi przed niepowtarzalną możliwością przekształcenia rynku nieruchomości w bardziej zielony i zrównoważony. Mieszkańcy ekoosiedli otrzymają możliwość życia w harmonii z naturą, aktywnie przyczyniając się do kreowania przestrzeni, w których ekologia jest wpisana w codzienne życia. Dyrektywa ta może więc nie tylko przyspieszyć rozwój ekobudownictwa, ale wytyczyć ścieżki rozwoju dla przyszłych pokoleń, kreując przy tym zdrowsze i bardziej harmonijne społeczności. Jest to zatem krok w stronę lepszej przyszłości, która zaczyna się już teraz.


Zobacz również

Javier van Engelen CFO InPost Group
Javier van Engelen CFO InPost Group
Samsung rozszerza dostępność Galaxy AI
Samsung rozszerza dostępność Galaxy AI