Reklamy
Aktualności

Trendy: rośnie rynek internetowy w CEE

Populacja internautów w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła w 2011 o 9,2% w porównaniu z 2010. To ponad 12 milionów nowych użytkowników internetu – czytamy w III edycji raportu „Do you CEE?.”

Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z IAB Europe. Autorzy podkreślają, że internet jest bardzo atrakcyjnym kanałem komunikacji dla marketerów – całkowite wydatki na reklamę online w 2011 roku wzrosły o ponad 1/3 rok do roku.

W 2011 roku najwięcej zmian można było zaobserwować w czterech sektorach rynku online – sektorze mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych, video i zakupów grupowych. W niektórych krajach regionu, takich jak Białoruś, Łotwa, Polska, Rosja czy Ukraina, rozgrywała się zacięta walka pomiędzy silnymi lokalnymi graczami w sektorze społecznościowym i międzynarodowym gigantem – Facebookiem.

Mieszkańcy regionu CEE (Central and Eastern Europe – Europy Środkowej i Wschodniej) zaczęli coraz intensywniej korzystać z mobilnego internetu i używać takich urządzeń przenośnych jak smartfony i tablety. Rok 2011 to także okres znacznego rozkwitu segmentu e-commerce. Dotyczy to szczególnie stron oferujących zakupy grupowe w krajach bałtyckich, na Węgrzech, w Polsce i w Rosji.

Jedna z najważniejszych części raportu skupia się na potencjale drzemiącym w rynku internetowym Europy Środkowo-Wschodniej oraz analizie obecnej sytuacji internetu na przestrzeni całego wspomnianego obszaru. W 2011 roku, w regionie CEE, w sieci surfowało 143,5 miliona internautów, a populacja użytkowników internetu wzrosła znacząco prawie w każdym z krajów. Rosja i Turcja to dwa z nich, gdzie liczba użytkowników sieci jest wyraźnie najwyższa. W Rosji w 2011 mieszkało 38,3% internautów całej Europy Środkowo-Wschodniej, a w Turcji ten odsetek wyniósł 16%.

Rosja to nie tylko największy rynek w regionie, ale także jeden z najdynamiczniej rozwijających się. Wzrost populacji internautów w tym kraju wyniósł w 2011 roku 11,7% w porównaniu do roku poprzedniego, co umiejscowiło Rosję na trzeciej pozycji wśród najszybciej rozwijających się krajów w regionie. Najszybszy wzrost populacji internautów w Europie Środkowo-Wschodniej charakteryzował najmniej dojrzałe rynki – Białoruś oraz Ukrainę. W grudniu 2011, 13,5 miliona mieszkańców Ukrainy (wzrost rok do roku – 19,1%) oraz 4,1 miliona Białorusinów (wzrost rok do roku – 20,2%) spędzało czas online.

Analiza wyników dotyczących penetracji internetu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje przepaść jaka wciąż istnieje pomiędzy krajami Zachodu oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Nawet w kraju, który jest liderem w tej części starego kontynentu pod względem penetracji internetu, Estonii (76%), odsetek populacji surfującej w sieci jest dużo niższy niż w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, takich jak Holandia (94%), Luksemburg oraz Szwecja (91%) czy Dania (90%) (Eurostat, 2011). Nie należy jednak zapominać o widocznym wzroście penetracji internetu we wszystkich krajach regionu CEE w 2011 w porównaniu do roku poprzedniego. Fakt ten wskazuje na duży potencjał rozwoju tej części Europy w przyszłości. Na trzech rynkach – na Białorusi, w Rumunii oraz na Ukrainie – wzrost penetracji internetu rok do roku przekroczył imponujący próg 20%.

Dynamiczny wzrost audytorium internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej pociągnął za sobą wzrost wydatków reklamowych przeznaczonych na kampanie online. W rezultacie, całkowite wydatki na reklamę internetową w regionie wzrosły o ponad 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tym razem znowu Rosja wyprzedziła inne kraje pod względem całkowitych wydatków, zajmując jednocześnie drugą pozycję pod względem tempa rozwoju. W 2011 roku w Rosji na reklamę w internecie zostało wydanych ponad 1,12 miliarda EUR. Inne rynki odznaczające się w 2011 roku najwyższymi wydatkami na reklamę online to Polska (439 milionów EUR), Turcja (360 milionów EUR) oraz Czechy (268,9 milionów EUR). Kraje najszybciej rozwijające się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku to, poza Rosją, Ukraina (58,5% wzrostu wydatków na reklamę internetową rok do roku), Chorwacja (39,8%), Słowenia (31,1%) i Słowacja (29,9%).

Trzecia edycja raportu ‘Do You CEE’ to dużo więcej dogłębnych analiz dotyczących sytuacji na rynku internetowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Raport jest już dostępny pod adresem doyoucee.gemius.com.

Reklamy