Reklamy
Aktualności

Wydarzenia: "Dotacje na innowacje – doświadczenia, projekty, aktualne źródła wsparcia"

Jako eksperci wystąpią:

  • Anna Stańczyk, Kierownik Działu Wdrażania, Ośrodek Przetwarzania Informacji
  • Krzysztof Hoffman – Ekspert w Wydziale Wdrażania Kredytu Technologicznego, Departament Programów Europejskich, BGK
  • Daniel Pawelec, Prezes Zarządu – ADM Consulting Group S.A.
  • Tomasza Wierzbicki,, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki
  • Joanna Dąbrowska, Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego CIP – Instrumenty Finansowe dla MŚP
  • Adrian Skrocki, Wiceprezes Zarządu, Europejska Fundacja Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości

Więcej info na www.fundusze-europejskie.pl.

Reklamy