Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Wydarzenia: InvestExpo Business Meeting w Toruniu

W spotkaniach udział biorą przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska naukowego oraz władze samorządowe. InvestExpo Business Meeting to płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń na temat aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Celem jest zaprezentowanie uczestnikom nowych możliwości rozwoju oraz unowocześnienia ich przedsiębiorstw, a także propagowanie wspierania rozwoju obiecujących, innowacyjnych pomysłów.

Spotkania te to również doskonała okazja, by nawiązać kontakty z przyszłymi partnerami biznesowymi.

22 maja br. InvestExpo Business Meeting odbędzie się w Toruniu. Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim tematyce związanej z energetyką i finansowaniem ekoinnowacji. Aspekty dotyczące energetyki są niezwykle istotne szczególnie dla Polski północnej, która wciąż poszukuje alternatywnych form pozyskiwania energii. Kwestie związane z tym problemem, a które staną się przedmiotem spotkaniu, to między innymi nowoczesne rozwiązania technologiczne w energetyce, sytuacja branży energetycznej na arenie międzynarodowej, ochrona środowiska i wykorzystanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, a także finansowania innowacji w energetyce gazowej.

Drugim wiodącym tematem będą ekoinnowacje, które pozostają w cieniu tradycyjnych form inwestycji, często z uwagi na brak świadomości przedsiębiorców w tym zakresie. Obecnie konieczne wydaje się dążenie do ochrony nieustannie degradowanego środowiska, a innowacje ekologiczne w energetyce są doskonałą formą zarówno takiej ochrony, jak również dochodowych inwestycji.

Konferencja w Toruniu odbywa się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Prezydenta Miasta Torunia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.investexpo.pl.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja.

Reklamy