Business judgement, czyli biznesową ocenę sytuacji wprowadzono do polskiego porządku prawnego wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, dokonaną w październiku 2022 roku. Ustalono zasadę, o której powinni pamiętać przedsiębiorcy, a przede wszystkim członkowie zarządu spółek handlowych – podejmujący decyzje mające wpływ na funkcjonowanie ich firm. Jest to bardzo istotne, dlatego że ta zasada została wyrażona wprost w treści art. 293 Kodeksu spółek handlowych. Zmienia to zasadniczo to, na co powinni zwracać uwagę decydenci. Przede wszystkim, co istotne, ich decyzje muszą być biznesowo uzasadnione – muszą być poparte analizą okoliczności, które doprowadziły do podjęcia tej decyzji, a także muszą być lojalne wobec spółki oraz wszystkich interesariuszy związanych ze spółką.

– Jeśli chcemy zaadresować to ryzyko, które może się zmaterializować odpowiedzialnością karną, powinniśmy jako członek zarządu sięgnąć po analizy biznesowo-ekonomiczne oraz po opinie prawne i podatkowe, które będą opisywały bardzo szczegółowo zasadność podjęcia danej decyzji – powiedział serwisowi eNewsroom.pl adwokat Michał Babicz, Wspólnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal, Szef Działu Postępowań Spornych. – Jest to bardzo istotne, żeby opinie i ekspertyzy powstawały w momencie podejmowania decyzji. Jeśli dojdzie do tego, że organ wymiaru sprawiedliwości będzie sprawdzał trafność podjęcia działania biznesowego – to będzie on brał pod uwagę czas, w którym dana decyzja została podjęta. To właśnie w tym momencie powinny powstawać ekspertyzy uzasadniające zasadność podjęcia tej decyzji. Oczywiście dodatkowym zabezpieczeniem, które zawsze będzie brane pod uwagę przez organy zainteresowane daną sprawą i danym postępowaniem – jest to, aby ekspertyzy były przygotowany przez zewnętrznych ekspertów. Nie jest tak, że wewnętrzna ekspertyza nie będzie miała znaczenia – natomiast analiza dokonana przez zewnętrzne podmioty, niekoniecznie związane z ze spółką i jej bieżącym funkcjonowaniem, będzie miała dużo większą wagę dla organów prowadzących postępowania, które w przyszłości będą miały na celu ocenę prawidłowości tej decyzji. Warto się do tego przygotować i mieć świadomość tej sytuacji, dlatego nawiązanie współpracy z profesjonalnym doradcą prawnym może wiele ułatwić – wskazuje mec. Babicz.


Zobacz również