Reklamy
Fundusze

Fundusze: będą pieniądze na patenty

Do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” może trafić 35 milionów zł. W ocenie ekspertów Deloitte program to okazja do uzyskania wsparcia finansowego na ochronę patentową wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych powstałych w wyniku prowadzonych badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

4 czerwca 2012 r. rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 grudnia (lub do wyczerpania środków). Beneficjentami konkursu mogą być polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

– Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt– podkreśla Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Deloitte, Lider zespołu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej. Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; w przypadku średniego przedsiębiorcy – jest to kwota wynosząca 60% wydatków. Jeżeli produkt jest wynikiem prowadzonych prac rozwojowych kwota ta jest mniejsza i wynosi w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a w dla średniego przedsiębiorcy – 35%.

W ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” finansowanie może zostać udzielone na różne działania mające na celu ochronę własności przemysłowej. Należą do nich m.in. pokrycie kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, a także zgłoszenie przez niego produktu do właściwego organu.

Reklamy