Warszawa, 9 czerwca 2017 r. - Quercus TFI S.A. rusza na rynki w USA i Europie Zachodniej w poszukiwaniu szybszego wzrostu i wykorzystania potencjału głównie w obszarze nowych technologii, IT i szeroko pojętej branży medycznej. W tym celu uruchamia subfundusz QUERCUS Global Growth w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO. Quercus TFI S.A. liczy na lepszą perspektywę wzrostu wartości globalnych firm, zmniejszenie lokalnego ryzyka i zainteresowanie inwestorów w ciągu 2 lat na poziomie 50 mln zł aktywów.  Spółki nowej gospodarki rosną w długim terminie szybciej niż tradycyjne biznesy, a wybrane przez nas sektory maja dobrą perspektywę wzrostu wartości w długim okresie.” – podkreśla Arkadiusz Bebel, Zarządzający Funduszem.   „Ostatnie kilkanaście lat to znaczne przyspieszenie postępu technologicznego na całym świecie, które skutkuje znacznie szybszym wzrostem zysków spółek technologicznych (EPS – earnings per share). Uważamy, że ten trend powinien być kontynuowany.” – dodaje Arkadiusz Bebel.       QUERCUS Global Growth planuje inwestować zarówno w liderów w sektorze nowych technologii (Apple, Google), jak i rodzące się gwiazdy (IT, biotechnologia). Fundusz będzie służył do ograniczenia lokalnego ryzyka (niewielka ekspozycja na rynek polski), jak i będzie dawał możliwość uzyskania ekspozycji na sektory nieobecne w polskiej gospodarce.   „Ekspozycja na acykliczne sektory (np. biotechnologia) powinna stabilizująco wpływać na wyniki funduszu. Dodatkowo możemy wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka części pozycji akcyjnej lub walutowej.” – dodaje Arkadiusz Bebel.   Sektor biotechnologiczny rozwija się w tempie 10-15% rocznie, co jest pochodną rosnących wydatków na ochronę zdrowia, zmian demograficznych, a także rosnących wydatków na badania. „Przed sektorem biotechnologicznym wciąż istnieje wiele wyzwań, a trendy, tj. demografia czy chęć podnoszenia jakości życia, są długoterminowo mocno wspierające. Pomimo dobrej koniunktury na światowych rynkach, notowania wielu spółek biotechnologicznych w ostatnim czasie nie rosły, a indeks NASDAQ Biotechnology znalazł się poniżej krzywej wyznaczającej długoterminowy trend.” – wyjaśnia Arkadiusz Bebel.       Działanie QUERCUS Global Growth wiąże się z wyższym (niż w przypadku klasycznych funduszy akcji) poziomem ryzyka inwestycyjnego. Udział akcji wynosi 50-100% aktywów. Fundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji.   Celem QUERCUS Global Growth jest dynamiczny wzrost wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu MSCI World Index, który jest benchmarkiem dla nowego funduszu.   QUERCUS Global Growth jest 10 subfunduszem w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO. Sprzedaż jednostek uczestnictwa rozpoczęła się 31 maja br. Minimalna wpłata wynosi 20 tys. zł. Fundusz będzie pobierać stała opłatę za zarządzanie na poziomie 3,3% rocznie oraz – w przypadku uzyskania ponadprzeciętnych wyników – success fee o maksymalnej wysokości 0,5%. Opłata dystrybucyjna wynosi 0-3,3%.   Źródło obrazka:

Zobacz również