Forum Food & Friends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, utworzony przez Forum TFI, zakończył emisję certyfikatów inwestycyjnych, osiągając zgodnie z założeniami wartość aktywów na poziomie ponad 30 mln zł.Środki zebrane od inwestorów zostaną zainwestowane w prężnie rozwijający się krakowski rynek restauracyjny. Inwestorzy zewnętrzni posiadający certyfikaty funduszu mogą liczyć na zysk nawet 6% rocznie. Turystyczny boom Forum Food & Friends FIZ jest pierwszym funduszem na polskim rynku, który umożliwia zewnętrznym inwestorom korzystanie z turystycznego boomu, jaki od lat ma miejsce w Krakowie. Aktywa zebrane przez Forum TFI angażowane będą w rozwój sieci restauracji o wysokim standardzie, położonych w prestiżowych lokalizacjach w historycznym centrum turystycznej stolicy Polski. „Polski rynek hotelowo-restauracyjny wciąż jest jeszcze w fazie rozwoju. W ubiegłym roku wzrósł on o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego, w tym szacunki przewidują już wzrost o 3,4%, a jego wartość - na 24,2 mld zł. Polacy z roku na rok przeznaczają bowiem coraz większe kwoty na usługi restauracyjne i hotelowe. Średnio wydatki te stanowią 2,9% naszych miesięcznych zarobków. Nadal jednak jest to dwukrotnie mniej w porównaniu do Czechów czy Słowaków, nie mówiąc już o Portugalczykach, dla których współczynnik ten wynosi 10,4%. Wszystko wskazuje więc na to, że potencjał wzrostu jest wysoki. Ponadto nasz kraj, a w szczególności Kraków, cieszy się od lat niesłabnącym zainteresowaniem ze strony zagranicznych turystów. Między innymi dzięki temu taki fundusz jak Forum Food & Friends FIZ ma szansę wypracować dla inwestorów atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji.” – komentuje Artur Rawski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Forum TFI. Kompetentny partner Przyjęta strategia inwestycyjna opiera się na starannej selekcji lokalizacji na krakowskim Starym Mieście, stworzeniu renomowanych, wyspecjalizowanych restauracji, a następnie na ich efektywnym prowadzeniu celem osiągania stabilnego i wysokiego zysku z działalności. Odpowiedzialny za to jest partner projektu – profesjonalny podmiot prowadzący już od kilkunastu lat działalność w krakowskiej branży restauracyjnej. Oprócz realizowania procesu inwestycyjnego Forum Food & Friends FIZ partner projektu angażuje w fundusz 15 mln zł własnego majątku i zapewni do niego regularne wpływy gotówki pochodzące z restauracji, które już funkcjonują na rynku i generują zyski. Potwierdzone kompetencje biznesowe wsparte wysokim zaangażowaniem kapitałowym mają na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia przez inwestorów zewnętrznych przewidywanych zysków. Zakładany wysoki zwrot z inwestycji Zakładana stopa zwrotu Forum Food & Friends FIZ to 6% w skali roku. Ma być ona naliczana jako procent składany do kapitału wpłaconego przez inwestora na objęcie certyfikatów inwestycyjnych, który ma wracać do niego w kwartalnych transzach. Przy zakładanym kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym oznacza to, że inwestorzy mają szansę na wysokie, dwucyfrowe zyski z inwestycji. Osiągnięcie 6% stopy zwrotu w skali roku ma umożliwiać między innymi objęcie podporządkowanych certyfikatów inwestycyjnych przez partnera projektu, których wartość sięga 50% wartości ogółu aktywów funduszu. Podporządkowanie to oznacza, że ich wykup, a więc wycofanie się partnera z inwestycji, może nastąpić dopiero po wykupieniu wszystkich certyfikatów uprzywilejowanych objętych przez inwestorów zewnętrznych. Szybki dostęp do kapitału Konstrukcja Forum Food & Friends FIZ, jak i innych funduszy do tej pory kierowanych przez Forum TFI na szeroki rynek, opiera się na automatycznych, częściowych i cyklicznych umorzeniach certyfikatów. Dzięki temu ich posiadacze co kwartał otrzymują część zainwestowanego przez siebie kapitału powiększaną każdorazowo o przynależny jej zysk, definiowany przez zakładaną stopę zwrotu. Uzyskaną w ten sposób kwotą mogą dowolnie dysponować, redukując przy tym ryzyko inwestycyjne poprzez zmniejszenie ekspozycji w danym instrumenciefinansowym. Pierwsze wykupy certyfikatów inwestycyjnych Forum Food & Friends FIZ rozpoczną się już w pierwszym kwartale 2017 r. Zarządzający przewidują, że umorzenia mogą potrwać od 4 do 5 lat – w zależności od dynamiki rynku – choć spodziewają się, że potrwa to znacznie krócej. FORUM TFI

Zobacz również