Przedsiębiorcy, którzy kupują samochody osobowe na firmę, zazwyczaj używają ich w sposób mieszany, czyli nie tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie rozwiązanie ma swoją cenę. Z faktury za zakup samochodu mogą odliczyć tylko połowę podatku od towarów i usług, czyli VAT-u.

Co jeśli przedsiębiorca sprzedaje samochód będący majątkiem jego firmy, od którego odliczył wcześniej (choćby w połowie) podatek od towarów i usług? Do ceny sprzedaży auta musi doliczyć 23% podatku VAT. Wielu podatników może mieć poczucie niesprawiedliwości – w końcu odliczyli połowę VAT-u od kupna, a przy sprzedaży muszą zapłacić cały.

Z myślą o uniknięciu takiej sytuacji w ustawie o podatku VAT wprowadzono prawo (lub obowiązek, w zależności od sytuacji) korekty naliczonego podatku dotyczącego pojazdu osobowego.

W przypadku samochodów o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł prawo do korekty obowiązuje przez 60 miesięcy (licząc od miesiąca, w którym nabyto, importowano lub oddano do używania pojazd). Jeżeli wartość początkowa samochodu była mniejsza niż 15 tys. zł, prawo do skorygowania VAT-u obowiązuje przez 12 miesięcy (od miesiąca nabycia, importu lub oddania do użytku).

Przykładowo: w kwietniu 2020 roku przedsiębiorca kupił samochód osobowy za 123 tys. zł brutto i wprowadził go do działalności gospodarczej. Zdecydował się użytkować go w sposób mieszany, a więc z 23 tys. zł VAT-u widniejącego na fakturze zakupu, odliczył tylko połowę, czyli 11 500 zł.

Dwa lata później przedsiębiorca decyduje się sprzedać samochód wykorzystywany w działalności. Od miesiąca nabycia nie upłynęło 60 miesięcy, dlatego wciąż ma prawo do korekty VAT-u naliczonego. Kwota podlegająca korekcie to część VAT-u, której przedsiębiorca nie odliczył w miesiącu nabycia auta, czyli 11 500 zł.

Dokładna kwota korekty VAT naliczonego w tym przypadku wyniesie 6900 zł. Jak jest obliczana?

Przedsiębiorca ma na korektę czas od kwietnia 2020 do marca 2025, czyli wspomniane 60 miesięcy. Do końca okresu korekty zostało 36 miesięcy (kwiecień 2022 – marzec 2025). 36 miesięcy/60 miesięcy równa się 0,6. Powstały współczynnik 0,6 mnożymy razy wartość nieodliczonego przy zakupie VAT-u, a więc 11 500 zł. Daje to kwotę 6900 zł, którą wykazujemy w deklaracji VAT za kwiecień 2022, jako korektę VAT naliczonego od nabycia środków trwałych.

Adam Pietrzak, księgowy w firmie inFakt


Zobacz również